Ben Waber, VD för Sociometric Solutions, som studerar interaktionen på arbetsplatser menar på att det spelar roll för ditt företag var dina anställda sitter på kontoret. Studierna visar att mellan 40 och 60 procent av alla interaktioner på arbetsplatsen inkluderar de människor som sitter närmast chefen.

Om de platserna som är närmast chefen är de mest effektiva vad gäller interaktioner skulle det då vara bra att ha ett rullande schema där de anställda byter platser med varandra? Svaret är inte helt enkelt utan det beror helt och hållet på ett antal olika faktorer. Innan du väljer att ha flytande eller fasta sittplatser så är det viktigt att se över vilket som är bäst för din arbetsplats.

Så hur ska de anställda sitta för att företaget ska få ut en så bra produktivitet och innovationsförmåga som möjligt samtidigt som de anställda uppmuntras att prata med varandra? Detta beror på hur ditt företag arbetar, hur många anställda du har, hur kontoret ser ut och vad företaget erbjuder sina kunder. För att hitta den ultimata sittplatsstrukturen finns det några steg som du bör ta hänsyn till.

5 steg till ett bättre organiserat kontor

Utvärdera företagskulturen

Innan du väljer att göra en ändring är det viktigt att se till företagets kultur och vad de anställda arbetar med. Om du har anställda vars arbete kräver avskildhet från andra så är det kanske inte så bra att ha en miljö med en öppen planlösning då det skulle kunna vara kontraproduktivt. Tänk på vilka de anställda är som personer och hur de fungerar innan du börjar att fatta beslut om hur du får dem att interagera med andra anställda.

Definitionen av företagskultur och hur du som ledare bygger den stark

Företagskulturen och människorna i den är viktiga att ta hänsyn till innan du fattar ett beslut för annars kommer en förändring vara slöseri med tid.

Gör logiska kopplingar

Titta på de olika team som finns på arbetsplatsen. Är det några olika team eller personer som ofta samarbetar med varandra? Borde de i så fall sitta nära varandra eller det kanske finns något annat team som skulle passa in med dem för att öka produktiviteten. Gör logiska kopplingar mellan de olika teamen och personerna för att hitta den lösning som skulle leda till ett mer effektivt och ändamålsenligt arbete.

Förstå dig på sittplatsernas betydelse

Det är viktigt att förstå vad de olika sittplatserna betyder för arbetarna, vissa platser kanske innebär mer status medan andra anses vara sämre. För vissa arbetsplatser kan en öppen planlösning där alla arbetsstationer ser likadana ut och där man har ständig kontakt vara bra medan det för andra är en sämre lösning. För ett annat företag är det kanske istället bättre för de anställda att sitta avgränsade från varandra. När du tittar på de nya sittplatserna så se till att fundera över vad dina anställda tycker om sina nuvarande arbetsplatser och om det finns vissa platser som anses vara bättre respektive sämre för dem.

Skapa träffpunkter

I de situationer där de anställda inte kan byta platser med varandra och där de inte möter varandra kan det vara bra att skapa platser där medarbetarna träffas. Ett fikarum där alla kan träffas för att dricka kaffe, äta mellanmål eller någon annan plats där anställda får möjlighet att interagera med varandra kan vara bra. Uppmuntra medarbetarna att lära känna andra på olika avdelningar då det kan hjälpa dem att arbeta mer effektivt tillsammans.

Experimentera med kortsiktiga sittplatser

Gör kortsiktiga byten av de anställdas arbetsplatser för att se hur de fungerar med andra och för att de ska kunna lära sig av varandra. Kombinera de olika avdelningarna under en dag eller under ett arbetspass i ett konferensrum. Leta efter sätt att få dina nyckelpersoner att förstå andra avdelningar och hur de fungerar. Dessa typer av kontakter och förändringar i arbetsmiljön kan hjälpa till att främja kontakter, nya idéer och effektivitet.

När du väl funnit den ultimata sittplatsstrukturen kan du se fram emot ett mer effektivt och fungerande kontor.

Källa: Entrepreneur.com

Missa inga nyheter! Anmäl dig till ett förbaskat bra nyhetsbrev.
0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.