Startsida
av Redaktionen
Redaktionen
Författare på Foretagande.se i Älmhult
91 foruminlägg
1347 artiklar
Olyckor på arbetsplatsen är alltid otrevliga, speciellt om du är ansvarig på arbetsplatsen! Därför är det bra att försöka minimera risken, för när det väl händer något tar det mycket energi och fokus från annat.

Det är alltid arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsmiljön på en arbetsplats är god och uppfyller gällande regler och krav. Det mest effektiva man kan göra för att undvika olyckor är att lyfta upp de risker som finns. Forskning och erfarenhet har visat att de flesta olyckor beror på dålig kommunikation, speciellt mellan ledning och personal.

 

Detta för att många gånger när t.ex. skyddsronder sker går man igenom arbetsplatsen i lugn och ro. Men olyckor sker ofta när det är pressade situationer eller stressigt av en eller annan anledning. Dessa moment syns då inte. Därför är det viktigt att fråga efter och lyfta fram olycksrisker.

Ett bra tips är att med personalen
gå igenom varje arbetsplats och be om just synpunkter på hur det är när det är pressade situationer. Det är även viktigt att höra med rutinerad personal om de kan minnas situationer då det var nära att bli en olycka. Just sådana moment glöms ofta bort snabbt, men är värdefull att vara lyhörd för. Speciellt på mindre arbetsplatser är denna lyhördhet för nästan-olyckor det effektivaste sätt att undvika riktiga olyckor.

Rutinerna för uppföljning av olyckor
är ett annat viktigt verktyg. Har det skett en olycka är det viktigt att inte bara skriva av det som en engångshändelse, utan gå igenom händelseförloppet och se vad som hade kunnat åtgärdas. Att undvika upprepningar av olyckor är det viktigaste för en säker arbetsplats.

Ett annat bra tips för mindre företag är att prata
med försäkringsbolaget. De har ofta personer kunniga inom branschen, personer som kan ge konkreta tips och råd om vanliga olyckor och vad som bör undvikas. Det ligger även i deras intresse att antalet olyckor hålls nere.

På större arbetsplatser är det ofta fackföreningar eller arbetsgivarföreningar som kan ge bra och kunniga råd.

Det är viktigt att komma ihåg
att olyckor händer, det viktigaste är att se till att det sker sällan och att det finns bra rutiner för när det sker.

Visa kommentarer 1
Du måste registrera dig som medlem för att skriva en kommentar.. för att registrera dig som medlem.
Posters
| Anmäl | för 10 år sedan
Tack för tips!