Försäljning är ett viktigt yrke och en värdefull kunskap att besitta. Säljaren är personen som ser till att pengar kommer in till företaget. De mest framgångsrika företagen har en sak gemensam – de ser till att rekrytera rätt personer och utbilda dem till de duktiga säljare, och det gäller alla i företaget från kundtjänst och sekreterare till höga chefer.

Även vi småföretagare behöver kunna försäljning för att tjäna pengar på de produkter vi erbjuder. Men det finns rötägg bland företagare och inom försäljningsbranschen, som i alla yrken.

Här tar vi upp de vanligaste felen som begås och skapar dåliga relationer, dåligt rykte till yrkesgruppen och även ger dåligt rykte till oss företagare. Så vad du än gör – undvik dessa dåliga beteenden.

1. Säljaren lyssnar inte och pratar för mycket

Detta är kanske den främsta anledningen varför försäljare har dåligt rykte. Alltför många säljare försummar att lyssna på vad deras kunder har att säga, vilket betyder att de inte ger svar på de viktigaste frågorna eller löser de problem som kunden har.

Att inte lyssna på kunden är respektlöst. Det är även stor risk att kunden sedan får ett förslag på produkt som inte passar behoven eftersom säljaren inte vet vad som är bäst för kunden.

Det är förvånansvärt att det fortfarande finns säljare som tror att försäljning handlar om att prata. Budskapet måste självklart komma fram men det är efter kunden talat om vilka problem han eller hon har som säljaren sen kan presentera en lösning på problemet på ett professionellt sätt. Det finns självklart inte alltid en lösning på problemet och då tackar man som säljare för tiden och går vidare till nästa.

2. Vägra att acceptera ett "nej"

Nästan alla som jobbar med försäljning vet vikten av uthållighet. Men det finns en fin linje mellan envishet och att vara påträngande. Ett nej behöver dock inte alltid vara ett nej utan ett – ”Det du har berättat så här långt är inte intressant men kanske om du berättar vidare och får mig att lita på dig så finns det en chans att jag köper”.

Men ett nej kan vara ett nej och det hörs oftast väldigt tydligt – tonen är mer bestämd. En professionell säljare tackar då genast för sig och går vidare. Det visar respekt och sparar tid för båda parter.

3. Brist på kunskap

I dagens informationssamhälle finns det ingen anledning för en säljare att ha bristande kunskap om de produkter och tjänster som säljs. En säljare som har koll och kan produkten väl har mycket lättare att vinna kundens förtroende och få igenom försäljningen. Det sparar även kundens tid. Så gör dig själv en tjänst och investera tid i att lära dig om dina produkter och tjänster.

4. Brist på uppföljning

Många säljare säger att de ska göra saker som sedan inte följs upp. Detta kan vara allt från att lova att ta fram information till utföra en viss sak. Det kan ställa till det mycket för kunden/företaget om detta sedan inte blir utfört.

Många kunder och inköpare använder detta som en koll innan de tar ett köpbeslutet. Personen kanske kontaktar ett par, tre företag om en viss produkt. Alla tre lämna in en offert men bara en gör det yttersta för att följa upp. Vem kommer mest sannolikt att få försäljningen?

5. Säljaren ljuger

Tro det eller ej men det finns usla säljare som tänker - "Jag bryr mig inte om kunden så jag berättar vad som krävs för att få kunden att köpa." Tyvärr verkar det som antalet säljare som ljuger eller avsiktligt försöker vilseleda sina kunder har ökat. Kanske för att konkurrensen blivit hårdare.

Detta beteende är självklart helt oacceptabelt i alla seriösa företag och något som bara gör fler människor ännu mer osäkra och avvaktande på att ta köpbeslut.

1 kommentarer
F.d telefonsäljare
2009-10-17 18:35
Anledningen till att framförallt telesäljare ljuger är att deras förtjänstmöjligheter är minimala om de håller sig till sanningen. Marknaden ät totalt överhettad och ahr varit det i minst 4 år. Om säljarna skulle säga enbart sanningen skulle de bli utan lön. i grund och botten är det beställaren som får tillbaka för de dåliga provisionslöner de erbjuder. naturligtvis uppmuntrar jag inte att man ljuger det är helt fel. Men det blir svårt att säga det till en person som måste betala hyra och leva. Se mer...
0
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.