Marknadsföring online är troligen ett av de mest effektiva redskapen som står till buds för dagens moderna företag. Det knyter företaget till kunden och bäddar för att ömsesidigt fruktbara relationer mellan världens detaljister och konsumenter ska kunna växa fram.

En företagare som står i begrepp att starta sitt företag ska först av allt se till att ha en välgjord, tilltalande och användbar webbsida på Internet. Företagets webbsida är ofta det första en konsument möter, så det är viktigt att den blir bra. Att rikta in sig på utländska marknader är egentligen inte så annorlunda, men det finns några saker som du bör överväga innan du satsar allt.

För relativt nyblivna företag, som fortfarande är i färd med att få ordentligt fotfäste på den inhemska marknaden, kan tanken på att lansera sig utomlands kännas smått skrämmande. Det finns emellertid en femstegsprocess som, om man följer den noggrant, ger vilket företag som helst fast mark under fötterna inför en lansering internationellt. Dessa viktiga steg är:

  • Inse vikten av språk och att känna till lokala förhållanden
  • Bestämma vilken marknad (eller marknader) du ska rikta in dig på
  • Undersöka vilka de branschspecifika nyckelorden är för respektive land
  • Översätta din webbsida till respektive lands språk
  • Lansera din översatta webbsida med relevanta nyckelord införlivade på sidan 

Språk och lokala förhållanden ("lokalisation")

Innan man startar upp i andra länder är det viktigt att vara medveten om de otaliga kulturella och språkliga egenheter som möter den som ger sig ut på främmande marknader. I EU talas det 23 officiella språk i de 27 medlemsstaterna. Engelska talas visserligen av de flesta, men tyska är förstaspråk för flest invånare, nästan 20 %, tätt följt av engelska, italienska och franska.

Att förstå ett språks nyanser är helt avgörande för översättningsprocessen och den lokala anpassningen. Skillnaden mellan till exempel franska och tyska är ju självklar. Skillnaderna mellan den franska som talas i Frankrike och den franska som talas i Schweiz eller Belgien är däremot inte lika självklara.

Vi tänker oss att du valt en strategi med total anpassning till den lokala marknaden, och du är nu redo att påbörja den lokala anpassningen.

Identifiera marknaden

Först måste du göra klart för dig hur behovet av dina tjänster ser ut i ett specifikt land. Det kan du lämpligen göra genom att undersöka vilken konkurrens det finns i landet. Om det finns liknande företag på plats redan är det ett gott tecken, det visar att det finns en faktisk efterfrågan. Men se upp med allt för mycket konkurrens, det är svårt att ta sig in på en redan välförsedd marknad.

Nyckeln till hur man ska identifiera vilka marknader man ska rikta in sig på är att se längre än till den gängse definitionen av en framväxande marknad. De s.k. BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) anses vara de bästa marknaderna att etablera sig på eftersom de har de snabbast växande ekonomierna.

Men en framväxande marknad finns överallt där behovet av en särskilt produkt eller tjänst ökar. Det kan handla om en specifik demografisk grupp i ett land, eller det kan vara vilket land som helst där ett behov ännu inte helt har tillfredsställts. Det enklaste sättet att nå dessa marknader är att använda sig av en flerspråkig marknadsföringsstrategi online, kompletterad av en effektiv SEO-kampanj.

Sökmotoroptimering (SEO) är nu bland de snabbast växande marknadsföringsstrategierna, och 64 % av de europeiska marknadsaktörerna indikerar att de avser att öka sina SEO-kostnader under 2009. Men att skapa en optimal webbsida för företaget på det egna språket är en sak, att lansera lika optimala webbsidor på främmande språk på den internationella marknaden är något helt annat.

Nyckelord

När man skapar en webbsida på ett främmande språk gäller det att ta reda på vilka som är de viktigaste sökorden för internetanvändarna i det aktuella landet. Google tillhandahåller gratis ett praktiskt nyckelordsverktyg som identifierar de populäraste sökfraserna för den marknad man är intresserad av. Man ska inte översätta nyckelord direkt från sitt eget språk, eftersom en korrekt lexikonöversättning inte med nödvändighet är vad som används lokalt.

Webbplatsöversättning

Dessa nyckelfraser ska sedan införlivas i en professionellt översatt webbsida så att de på ett naturligt sätt placeras så optimalt som möjligt med avseende på sökning via sökmotorer. Man ska alltid endast använda sig av professionella översättare som översätter till sitt eget regionala språk. Så om du till exempel vänder dig till en fransktalande befolkning i Schweiz, ska du anlita en schweizisk fransktalande översättare, åtminstone för korrektur- och kontrolläsningen.

En flerspråkig marknadsföringsstrategi med lokal anpassning skall utgöra grunden för varje internationell kampanj, och SEO ska ingå som en viktig komponent. Du måste också vara medveten om de språkliga och kulturella komplexiteter som är förknippade med etablering på utländska marknader och du måste kommunicera med kunderna på deras eget språk. Om man inte använder rätt ordval och terminologi eller om grammatiken är dålig, går ofta huvudbudskapet förlorat och förtroendet för varumärket sjunker.

I detta Internets tidevarv kan företag växa utomlands, oberoende av storlek, och marknadsföring online är ett av de kraftfullaste redskap som finns. Det kan verka lite skrämmande först, men om du tar dig tid att implementera strategierna för marknadsföring på nätet som vi beskrivit, kan du 'bli global' fortare än kvickt.

0 kommentarer
Du måste logga in för att skriva en kommentar. för att registrera dig som medlem.