BasKraft - ett enklare sätt att se på Chef och Ledarskap

2
BasKraft handlar om hur vi leder och driver arbetet. Hur vi gör det vi gör, som grupp.
Vi använder orden LEDA och DRIVA för att beskriva det, för att undvika att det blir för mycket fokus på roller, individer och egenskaper. Vi tycker att folk får vara som de är, det viktiga är vad de gör.

Att LEDA = att GÖRA ledarskap. Det innebär att sätta och ändra riktning, att skapa en gemensam förståelse, och att gör de två sakerna på ett sådant sätt att det skapar engagemang. När vi leder ger vi uppgiften en mening för alla de som ska vara med.
Att DRIVA = att GÖRA chefskap. planer och mål, tid, budget, kontroll, uppföljning och konsekvenser. När vi driver gör vi uppgiften genomförbar.

Vi hjälper grupper med hjälp av ett enkelt självskattningsverktyg så att de får en gemensam bild av hur de löser ett antal uppgifter inom Leda och Driva tillsammans. Med utgångspunkt i den bilden kan de sedan enkelt sätta fokus på vad som behöver föbättras, och hur de skulle kunna ta tag i det i syfte att förbättra sin förmåga att skapa meningsfulla resultat tillsammans.

Vi driver "på-jobbet" träning för chefer och ledare. Att gå på kurs är kanske kul, men att göra i vardagen skapar verklig förändring och ny kompetens. Hur lär man sig att cykla? Jo - genom att cykla. Hur lär man sig att Leda och Driva en verksamhet? Just det - genom att Leda och Driva en verksamhet.

Vi hjälper företag att skapa särskiljande strategier, så att de kan springa ifrån sina konkurrenter.

Våra tjänster är kompakta, lättbegripliga och positionerade för att kunna vara tillgängliga för små företag, för medelstora företag och för de riktigt stora företagen.
Det spelar nämligen ingen roll om ett företag är stort eller litet - ska en grupp fungera så måste alla veta VARFÖR vi gör det vi gör, och hur vi ska göra det, rent praktiskt.

Läs mer på www.baskraft.se

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.