Gratis Juridikutbildning inom privaträtt

3
Att känna till sina juridiska rättigheter respektive skyldigheter och vart man vänder sig i olika sammanhang om man får problem hör till en av våra viktigaste samhällsnyttor.


Den 20:e oktober startar Enjoy consulting en helt kostnadsfri och internetbaserad 10 veckors kurs inom privatjuridik där 10 privaträttsliga ämnen kommer att belysas (ett per vecka).


De ämnen som kommer att beröras är Introduktion till juridiken, lagtolkning, arbetsrätt och anställningsskydd, samboendeformer, arv och testamente, fastighets- och hyresrätt, offentlighetsrätt, konsumentköp och skadeståndsrätt.


Kursregistreringen påbörjas i dag, den 6:e oktober!


Antalet platser är begränsade och kursanmälningar efter den 20:e sker endast i mån av plats.


Kursregistrering sker på:


www.enjoyconsulting.se        (kursportal)Kontaktuppgifter:

[email protected]

Tel 0243-550724

Fax 0243-550723


Enjoy consulting HB

Hansgårdarna 31, 781 93 Borlänge


Kursansvariga:

Henrik Broberg      [email protected]    0764 18 70 20

Britta Kjellin          [email protected]      0764 18 70 30


Ni är välkomna att kontakta oss för frågor och ytterligare information!

Med vänliga hälsningar:
Enjoy consulting - Din konsult i ekonomiska och juridiska frågor!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.