Miljöföretag på frammarsch

91
8
Miljöteknik och företag som gör affärsidéer av klimatlösningar lyfts ofta fram som en bransch med goda framtidsutsikter. Statistik från SCB visar att det är precis det som hänt. Mellan 2003-2010 steg miljöföretagens omsättning med nästan 60 procent.

Att tala om miljöteknikbranschen som en bransch och att mäta dess utveckling är inte samma sak. Det finns statistik över miljöföretag men statistiskt sett finns ingen miljöteknikbransch. Det är egentligen ganska logiskt, utveckling av mer miljövänliga produkter och tjänster kan uppstå i princip i vilken bransch som helst. Därför delas företag som sysslar med miljöteknik in i miljöområden och hela eller delar av ett företag kan klassas som ett miljöföretag.

Få men med stigande omsättning
Miljöföretagen är fortfarande relativt få. År 2010 fanns strax över 12 000 företag som sysslade med miljöförbättringar på ett eller annat sätt. De allra flesta av dem är privata företag, ungefär fem procent är offentligt ägda. Mellan 2003 och 2010 ökade antalet miljöföretag med 35 procent. Nästan alla miljöföretag, 98,5 procent, som tillkom under den tiden var privatägda. Många av dessa är jordbruksföretag som ställt om till ekologisk produktion. Ökningen av antalet företag innebär alltså inte enbart att nya företag startas, det handlar också om företag som lägger om sin verksamhet mot mer miljöteknik.

- Miljöföretagen omsatte tillsammans 233 miljarder kronor år 2010.
- Mellan 2003 och 2010 steg omsättningen med 59 procent.
- År 2009 var ungefär 70 000 sysselsatta i miljösektorn, det är en ökning med 13 procent jämfört med 2003.

Snabbt växande export
Svenska miljöföretag exporterade varor och tjänster för 37 miljarder kronor under 2010. Liksom omsättningen så har exporten ökat med ungefär 60 procent mellan 2003 och 2010. Den totala svenska exporten har under samma tidsperiod stigit med 50 procent. Det betyder att exporten från Sveriges miljöföretag har vuxit snabbare än den totala exporten. Det är främst Tyskland, Norge, Danmark och Kina som importerar varor och tjänster från Sveriges miljöföretag.

Förnybara energikällor är störst
Av miljöföretagsområdets cirka 12 000 företag sysslar 2 024 med förnybar energi. Dessa företag står dock för nästan hälften av den totala omsättningen bland miljöföretagen. Förnyelsebara energikällor är också det miljöområde som exporterar mest. Ungefär 30 procent av den svenska miljösektorns export kommer från företag som arbetar med förnyelsebara energikällor.

Så även om miljöföretagen fortfarande är relativt få så blir de fler. Dessutom så stiger omsättningen, sysselsättningen och exporten i företagen som sysslar med miljöförbättringar. Det ser alltså ut som att miljöföretagen verkligen är på frammarsch.

Källa: Ekonomifakta.se
2360
37
Jag kan inte se så längt tillbaka vad jag skrivit men jag undrar om jag inte just tog upp den här frågan som en särskild rubrik i början på min insidartid. Hur som helst kanske de vore tid nu. Själv gjorde jag en miljöfilm 1995 för alla från fritids till 9:an. En rubrik för pensionärsföretagande har jag även påtalat så om ni ligger i framkanten så kanske ni får fler medlemmar förutom mig. Lars
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.