Olaglig handling eller ej?

3
Hej,

ett figurerat exempel för att få klarhet i om det föreligger något som av någon anledning kan ses bryta mot lagen.

antag att vi har Adam som är delägare (50%) och med i styrelsen i aktiebolaget FÖRETAGET AB och även delägare (50%), VD och med i styrelsen i aktiebolaget FIRMAN AB.

FÖRETAGET AB har en registrerad verksamhet som lyder:
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter och diverse konsultationer i anslutning därtill samt därmed förenlig verksamhet.

FIRMAN AB har en registrerad verksamhet som lyder:
Idka försäljning , installation, service och av verkstadsutrustning och därmed förenlig verksamhet.

FÖRETAGET AB går dåligt varpå Adam beslutar att låta FÖRETAGET AB köpa in produkter som inte hör till verksamhetsbeskrivningen för att sedan sälja vidare till FIRMAN AB, som går bra.

Adam ser en möjlighet att stötta upp FÖRETAGET AB genom ovan aktivitet under några år tills verksamheten åter kan snurra som det skall. Dock skulle FIRMAN AB direkt kunna köpa in dessa produkter själv och således erhålla en större VINST.

Finns det något enligt ovan som är juridiskt, skattemässigt eller av annan anledning olaglig?
10
Det strider troligen mot generalklausulen i ABL då Firman AB's övriga aktieägare torde ogilla att de "ger pengar" till Företaget AB.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.