Anställd eller inte?

6
Hej!

Vårt företag expanderar och vi skall börja sälja på ytterliggare en ort.

På den nya orten kommer vi att tillhandahålla ett lager, men person som skall sälja där kommer att ha en egen F-skattesedel och fakturera oss typ 20% av det han säljer.
Personen ifråga kommer enbart att jobba på uppdrag ifrån oss.

Räknas ändå denna person som anställd av oss?
Får han trots att han driver ett eget bolag säga att han företräder oss och använda våran logga på sitt visitkort, epost adress från oss mm.

Tack på förhand.

Vi godkänner det givetvis.
1616
4
Om den personen fakturerar er för att sälja era produkter/tjänster råder inget anställningsförhållande. Utan ett ÅF-liknande förhållande. Dvs ni har ett avtal där denna person som återförsäljare säljer era varor/tjänster mot en % uppgörelse vilket personen fakturerar er, då från egen verksamhet.[br][br]Om denna person får använda er logotyp på trycksaker eller annan form är upp till er att ge tillstånd till. I vissa fall kan det vara ett värde att synas mer i vissa fall ska man vara försiktig för att med omsorg välja vilka som ska representera er. Här måste ni själva värdera mervärdena med nackdelarna.[br][br]Dock får denna ÅF inte utan ert tillstånd använda er logotyp till visitkort, andra trycksaker eller annan form.[br][br]Med vänliga hälsningar[br][br]Magnus Olsson[br][b]Uddatorp AB[/b]
Må väl!
6
Hej och tack för ditt svar.[br][br]Tycker också att svaret egentligen var ganska självklart, vill ändå förtydliga det lite.[br][br]Säg att vi jobbar med kontorsutrustning och företaget heter Kontor AB.[br]Personen på den andra orten startar ett företag som heter Utrustning AB.[br][br]Får han vid sina kundbesök komma in och presentera sig som kalle från Kontor AB och lämna visitkort med vår logga och [email protected] som epostadress. DVS inte någon information om sitt egentliga företag. Självklart så är det godkänt från oss.[br][br]Sen säg att kunden ifråga vill kolla upp sin leverantör och då kollar oss istället för Utrustning AB. [br][br]Vill bara veta att det inte blir några konstigheter när personen Utger sig från att komma från ett företag men egentligen driver ett annat.[br][br]Hoppas att ni förstår vad jag menar.
1616
4
Han kan utge sig för att representera er och era produkter med erat tillstånd. Inget märkvärdigt med det. Dock är han inte anställd under er.[br]Se bara till att personen inte får agera i erat namn vid inhandlande av produkter eller tjänster som ni ej godkänt.[br]Säkerställ även till så att ni har ett ordentligt samarbetsavtal och beviljningar av bruk för logotyp. Så inga missförstånd kan uppstå vad gäller om personen agerat under anställningsform eller som egen näringsidkare vad gäller de tjänster ni ålägger denna.[br][br]Med vänliga hälsningar[br][br]Magnus Olsson[br][b]Uddatorp AB[/b]
Må väl!
1616
4
Tilläggsnot.[br][br]Så här säger SKV om fakturor från 3e person, sid 15 i momsbroschyren:[br][br]"Kan någon annan[br]utfärda en faktura?[br]Faktureringen kan göras av en tredje person i säljarens[br]namn och för säljarens räkning, s.k. outsourcing.[br]Inte heller i dessa fall fi nns några formkrav. Det är[br]alltid möjligt att låta någon annan sköta faktureringen[br]men det är alltid säljaren som är ansvarig för att en[br]korrekt faktura utfärdas.[br]Den som fakturerar för någon annans räkning ska ha[br]en separat löpande nummerserie för varje säljare. Det[br]fi nns inga hinder mot att fakturering görs för fl era[br]säljare i samma handling. För varje säljare ska de[br]uppgifter fi nnas som krävs för att handlingen ska[br]kunna betraktas som en faktura. Uppgifterna för respektive[br]säljare måste också vara klart åtskilda så att[br]det inte fi nns några oklarheter om vilka uppgifter[br]som avser en viss säljare."
Må väl!
6
Kan inte annat än tacka för dina svar.[br][br]Jag drar slutsatsen att det bara är att tuta och köra.[br][br]MVH[br]Henrik
1616
4
Gör gärna en dubbelkoll eller avvakta för att se om du får ytterliggare svar i tråden. Det är alltid lurigt att gå på en källa ;-)[br][br]Med vänliga hälsningar[br][br]Magnus Olsson[br][b]Uddatorp AB[/b]
Må väl!
758
1
För att göra det hela enkelt, så är det som så att: Har man F-skattsedel, så är man inte anställd. Har man däremot FA skatt - så bli det hela lite knepigt.[br]Är man anställd - så har man A- skatt[br]Är man företagare - så har man F-skatt[br]Har man 1 barn - så har man Äl-skatt
Hälsningar Stefan Förståndet är rättvist fördelat. Alla tycker att dom har fått tillräckligt
6
[quote author=Sinnenas Teater link=topic=2909.msg12582#msg12582 date=1191277729][br]Har man 1 barn - så har man Äl-skatt[br][/quote][br][br]Ha ha :giggle
6
Vi har diskuterat vidare lite här.[br][br]Finns något som gör att det skulle kunna betraktas som en dold anställning för att komma undan sociala avgifter m.m?[br][br]Personen på den andra orten kommer alltså bara få uppdrag genom oss.
758
1
[quote author=henrik108 link=topic=2909.msg12588#msg12588 date=1191308758][br]Vi har diskuterat vidare lite här.[br][br]Finns något som gör att det skulle kunna betraktas som en dold anställning för att komma undan sociala avgifter m.m?[br][br]Personen på den andra orten kommer alltså bara få uppdrag genom oss.[br][/quote][br][br]Skatter och avgifter betalas ju enligt gällande lagstiftning.[br]I detta fallet så är ju er uppdragstagare, den som betalar dessa avgifter.[br]När han sedan fakturera er, så är slutsumman inkl. skatter.[br]Så indirekt, så betalar ni ju i alla fall :mrgreen:[br]
Hälsningar Stefan Förståndet är rättvist fördelat. Alla tycker att dom har fått tillräckligt
720
Jag ser det som en stor risk att han bedöms som anställd av er.[br][br]Vad som talar för att det är en anställning:[br]1 Han säljer enbart era produkter    (får han lov att sälja andras varor också och alltså fylla portföljen med produkter för andra leverantörer också?)[br]2 Han har visitkort och adress hos från er och ni har på det viset ett ställföreträdaransvar för vad han gör[br]3 Jag utgår från att han inte själv får lov att sätta priser på sina produkter utan att ni gör det[br][br]Vad som då talar för att det är en inköpt tjänst är egentligen bara det faktum att han har en F-skattsedel.[br][br]Vid en bedömning så måste man se andra faktorer också för att veta fler parametrar som bedömningen kommer att göras utifrån. Ex vilka egna kostnader som er "anställda" kan svara för. Kommer han själv att hyra lokal, teckna telefonabonemang, stå för sin bil/körning, osv eller ska att detta beskostas av er såsom för en anställd?[br][br]Vad har han gjort tidigare i sin firma. Han han varit igång något år men nu koncentrerar all arbetstid på ert företag istället för att jobba med flera så talar det för att han inte är anställd. [br][br]Vilka avtal har ni mellan varandra. Hur lätt är det för honom att gå vidare till nästa uppdragsgivare istället och vad händer om han inte säljer de kvoter ni bestämt som minimiomsättning?[br]Vem står kreditrisken mot kunden? Vem bekostar marknadsföringen? [br]Det är alltså en massa olika faktorer som kommer att avgöra om det är anställning eller ej.[br][br][br]
758
1
[quote author=Redkon link=topic=2909.msg12601#msg12601 date=1191342276][br]Jag ser det som en stor risk att han bedöms som anställd av er.[br][br]Vad som talar för att det är en anställning:[br]1 Han säljer enbart era produkter     (får han lov att sälja andras varor också och alltså fylla portföljen med produkter för andra leverantörer också?)[br]2 Han har visitkort och adress hos från er och ni har på det viset ett ställföreträdaransvar för vad han gör[br]3 Jag utgår från att han inte själv får lov att sätta priser på sina produkter utan att ni gör det[br][br]Vad som då talar för att det är en inköpt tjänst är egentligen bara det faktum att han har en F-skattsedel.[br][br]Vid en bedömning så måste man se andra faktorer också för att veta fler parametrar som bedömningen kommer att göras utifrån. Ex vilka egna kostnader som er "anställda" kan svara för. Kommer han själv att hyra lokal, teckna telefonabonemang, stå för sin bil/körning, osv eller ska att detta beskostas av er såsom för en anställd?[br][br]Vad har han gjort tidigare i sin firma. Han han varit igång något år men nu koncentrerar all arbetstid på ert företag istället för att jobba med flera så talar det för att han inte är anställd. [br][br]Vilka avtal har ni mellan varandra. Hur lätt är det för honom att gå vidare till nästa uppdragsgivare istället och vad händer om han inte säljer de kvoter ni bestämt som minimiomsättning?[br]Vem står kreditrisken mot kunden? Vem bekostar marknadsföringen? [br]Det är alltså en massa olika faktorer som kommer att avgöra om det är anställning eller ej.[br][/quote][br][br]Det finns tusentals företag i Sverige som endast ha en kund - ändå så är dessa företag - just företag och inga anställningar.[br]F-skattsedeln avgör om man är sin egen eller tillhör någon annan.[br]Ungefär så...
Hälsningar Stefan Förståndet är rättvist fördelat. Alla tycker att dom har fått tillräckligt
6
Har pratat med revisor, som även han bedömmer det som att han kan tolkas som anställd.[br]Det finns tydligen ett begrepp som kallas dold anställning.[br][br]Problemet som revisorn såg det var att personen efter ett tag kan komma att påstå att vi skall betala dennes sociala avgifter och försäkringar eftersom han bara har oss som uppdragsgivare.[br][br]Både vi och den andra personen vill ju att han skall arbeta under vårat namn, men man vet ju aldrig vad som händer med tiden.[br][br]Frågan är om detta är olagligt, eller är det bara en risk vi tar att han efter ett tag kommer och vill att vi ska betala hans omkostnader.[br]Kan man förhindra det genom att skriva ett avtal?
2360
37
Med dagens system skulle han anses vara anställd men om detta har diskuterats  så att det ska räcka att man visar F-skattsedel´. Men där är vi ej ännu.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
720
[quote author=Sinnenas Teater link=topic=2909.msg12602#msg12602 date=1191343005][br][br]Det finns tusentals företag i Sverige som endast ha en kund - ändå så är dessa företag - just företag och inga anställningar.[br]F-skattsedeln avgör om man är sin egen eller tillhör någon annan.[br]Ungefär så...[br][/quote][br][br]F-skattsedeln avgör vem som är skyldig att betala skatter och avgifter, inte huruvida man är anställd eller ippdragstagare. Det är tom så att man är skyldig att anmäla när någon åberopar en F-skattsedel fast arbetet skett under anställningsliknande förhållanden[br][br]sidan 5 i broschyren:[br]http://www.skatteverket.se/download/18.6e795b103e5e0454180001445/40115.pdf[br][br]Och det är inte bara antalet uppdragsgivare som har betydelse utan en massa andra faktorer.
1616
4
Se till att personen står som representant även på visitkorten. [br]Det är så vitt jag vet hans skyldighet att se till att han har andra kunder till sin verksamhet. En person som innehar F-skatt kan ni omöjligt veta hur många kunder denna har.[br]Gör korrekta samarbetsavtal så att inga misstolkningar uppstår under vilket förhållande ni anlitar denna persons tjänster och hur denna får representera er.[br]Eftersom ni gör procentuellt avtal så kan man dryfta om huruvida han har en kund dvs er eller om hans del är bland alla de kunder han sålt till. Dvs flera kunder. Som jag ser det är det inte nödvändigt att ni ska behöva skicka separata fakturor till samma kund. [br][br]Med vänliga hälsningar[br][br]Magnus Olsson[br][b]Uddatorp AB[/b]
Må väl!
758
1
Personligen, så tror jag inte att det här är något problem egentligen.[br]Tusentals företagare jobbar idag under anställningslika förhållanden och använder sin F-skattsedel och betalar sina avgifter själv.[br]En del försöker att klargöra förhållandena genom olika avtal mellan sig, som egentligen[br]inte betyder något, då man inte kan friskriva sig från lagar och regler.[br][br]Ett enkelt sätt att i detta fallet bli helt laglig är att uppdragstagaren starta ett AB[br]Som i sin tur fakturera och är arbetsgivaren och samtidigt hyr ut uppdragstagaren.[br]Då är det ingen som kan säga något :vissla
Hälsningar Stefan Förståndet är rättvist fördelat. Alla tycker att dom har fått tillräckligt
2360
37
visst är det korkade och förlegade lagar som gäller i detta land och jag är glad att så många vill starta upp med en kund. Tänk om man för en gångs skull kunde köra över skv. i de fall de sätter sig på tvären men det mesta sker i det fördolda med företagsskattenämndsledarmöter som inte kan gå ut och påtala olika fall utan som jag erfarenhetsmässigt kan ge mina synpunkter.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
720
[quote author=Sinnenas Teater link=topic=2909.msg12616#msg12616 date=1191353975][br]Personligen, så tror jag inte att det här är något problem egentligen.[br]Tusentals företagare jobbar idag under anställningslika förhållanden och använder sin F-skattsedel och betalar sina avgifter själv.[br][/quote][br][br]Tusntals bilister kör för fort varje dag också och tror att det ska gå bra. Oftast klarar de sig eftersom ingen ser dem men när de fastnar i en kontroll är det bara att slanta upp såvida man inte har en bra förklaring till varför man just då måste bryta mot hastighetsbestämmelsen och att man naturligtvis aldrig gör det normalt sätt.[br][br]Det är inte heller bara SKV som har ett "intresse" i att anställningar inte sker som F-skatteuppdrag. SKV:s intresse ligger i pengarna, även om naturligtvis den med F-skatt betalar in sina skatter och avgifter så blir en hel del saker avdragsgilla när du har företag som inte är det när du är anställ. [br]Facket däremot har inga ekonomiska intressen i att motarbeta systemet men gör det eftersom man tror att folk kommer att vara tvungna av arbetsgivarna att köra med F-skatt istället för att anställas och på så vis kunna sätta sina egna löner oavsett vad facket förhandlat fram.
720
[quote author=Mojo link=topic=2909.msg12607#msg12607 date=1191351122][br]Eftersom ni gör procentuellt avtal så kan man dryfta om huruvida han har en kund dvs er eller om hans del är bland alla de kunder han sålt till. Dvs flera kunder. Som jag ser det är det inte nödvändigt att ni ska behöva skicka separata fakturor till samma kund. [br][br][/quote][br][br][br]Det handlar inte bara om antalet kunder utan om en samlad bild över hur självständig representanen är gentemot uppdragsgivaren. [br]Nu är det egentligen inget problem utan går att lösa, man måste bara vara medveten om vad man gör och vad man får göra och utfoma upplägget utifrån det.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.