Omfattas jag utav LAS?

3
Hejsan.

Min partner "kickade" ut mig ur företaget som jag äger aktier i och sitter med i styrelsen. Jag har jobbat aktivt i företaget sedan start och plockat ut lön nästintill varje månad. Men efter en konflikt så valde han att "säga upp mig". Vi har inga anställningsavtal eller liknande.

Omfattas inte jag utav LAS? Menar har han rätt att sparka ut mig ur företaget utan någon uppsägningstid? Han betalade ut min lön för denna månaden men där fick jag bara för exakt antal dagar jag jobbat. Han ville inte att jag skulle komma tillbaka och jobba mer utan kom in och lämnade ifrån mig alla saker som tillhörde företaget. Men jag borde väl ändå på något sätt vara berättigad till 1 månads uppsägningstid eller
1396
187
Nej, företagsledare omfattas inte av LAS. Det är därför dom har speciella avtal med fallskärmar o.dyl. Men sen beror det ju på hur er situation ser ut i övrigt. Hur många aktier äger ni vardera? Vad hade/har du för styrelsepost? Det är aktieägarna som bestämmer hur styrelsen ser ut, och det ska göras på bolagsstämma som utlyses enligt de regler som står i bolagsordningen. Nedan LAS § 1. 1 § Denna lag gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Från lagens tillämpning[b] undantas [/b]dock 1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning, 2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj, 3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll, 4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning, och 5. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.