frågor kring kollektivavtal

1
Jag har ett nyregistrerat AB och har behov av någon som assisterar. Via arbetsförmedlingen kan man få diverse bidrag vid tidsbegränsad anställning, men de kräver att det ska finnas kollektivavtal alternativt motsvarande (isf arbetsskadeförsäkring + grupplivförsäkring + tjänstepensionsförsäkring + tilläggssjukförsäkring + omställningsförsäkring) som man då kan teckna separat.

Som jag förstår det är den smidigaste vägen att teckna kollektivavtal att gå med i Svenskt Näringsliv och sedan få iväg en anmälan? Eller det finns kanske smidigare väg att gå? Alternativt då att teckna de olika försäkringarna separat.

Min tanke är att visstidsanställa en person med en bestämd lön vilket inkluderar semesterersättning. Med kollektivavtal eller "motsvarandealternativet" blir det cirka 5,5% som extra pålaga på bruttolönen som jag förstår det plus en liten avgift om mitt AB går med i Svenskt Näringsliv, vilket förefaller acceptabelt.

Mitt bryderi är emellertid att jag för egen del, jag som anställd, ej vill omfattas av något kollektivavtal. Försäkring för egen del är redan utsedda på annat håll, prentetiskt sagt. Så om jag tecknar kollektivavtal för mitt AB, kommer även mina löneutbetalningar till mig själv att påtvingas dessa försäkringar jag inte vill ha? Eller kan kollektivavtal tecknas endast för den jag ämnar anställa med stöd från AF? Hur är det annars om jag tecknar de olika försäkringarna separat; kan jag teckna så att de endast omfattar den jag ämnar anställa?
365
28
Du behöver inte ha kollektivavtal för att ha anställd med lönebidrag från AF. Men Lönebidrag beviljas sannolikt bara om aktuell fackförening ” skriver på” d.v.s. godkänner lönenivå och de sociala avgifter/försäkringar du nämner. Åtar du dig att följa dessa regler/krav så är allt OK. Du kan ju alltid kolla med facket vad rätt lönenivå m.m. är för detn aktuella tjänsten
Redaktuellt

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.