Ökad omsättning genom uppskattning av personalen

1
Ökad omsättning genom uppskattning av personal och kunder

Antalet kunder och anställda på företag i Sverige ökar stadigt. För att
lyckas, oavsett bransch, krävs det både kompetent och engagerad personal.
För att rekrytera, stimulera och inte minst behålla sin personal och
kunder är uppskattning en viktig del. Detta påvisar även flera stora
undersökningar.

En studie från Högskolan i Borås visar på att känsla av uppskattning och
lönsamhet går starkt hand i hand. I andra studier anger medarbetarna att
uppskattning var den klart viktigaste faktorn för om de över huvud skulle
stanna kvar på jobbet eller inte. Och det är bara ett axplock, det finns
många fler. Personal - och kundvård är något som idag är väldigt omskrivet
i media, och är oerhört viktigt för en arbetsplats, och företagets
lönsamhet.

Vad ska man då ge sina kunder och personal för att visa sin uppskattning?
Det finns många alternativ för gåvor, men ett av de bästa alternativen är
där mottagare själv får välja efter intresse och behov.

Tidigare tackade man personalen med ett sätt knivar eller
liknande runt jul men idag ser det annorlunda ut. Företag satsar mer och
mer på personalvård och kundrelationer året runt.

Att ge gåvor har heller inte så mycket med bransch att göra längre.
Säljorganisationer har länge jobbat med bonus och premier men allt fler
yrkeskategorier har under de senaste åren börjat anamma samma koncept. .

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.