Olika företagsformer

18
Har precis startat upp i Sverige, och undrar i den förbindelsen lite vad ni därute har att säga om de olika företagsformerna.Mitt privata åsikt kan ju vara lite på kanten med tanke att vi i startaföretag håller just på med att registrera englelska LTD och tillhörande filialer i Sverige, dvs så kallade AB utan 100 000 i aktiekapital.Min övertygelse är ju att detta är en bra alternativ till en vanlig AB om man inte har 100`. En EF skulle jag personlige aldrig komma på tanken att starta, inte med tanke på vad en eventulle kokurs kan kosta. Skulle egentligen aldrig komma på tanken att starta ett bolag med delad ansvar heller, då jag inte är intr av att betala för någons annans misstag.Så, jag hade gärna hört vad ni har för synpunkter på det hela, och även om vad ni vet/tycker om filial som företagsform.
ww.startaforetag.se
589
1
Filial som företagsform skulle inte jag ha något emot att göra affärer med. [br] [br]MEN en svensk som startar Ltd för att undvika de 100.000 kr i aktiekapital tror jag kan upplevas som oseriös, tills motsatsen är bevisad.
720
Nu ser ju inte jag direkt filial som en företagsform och skulle absolut dra mig för att gör affärer med ett LTD bolag med svensk filial. De bolagen bildas i 95% av fallen uteslutande för att slippa ifrån ansvaret för kapitalet och den som inte tror så mycket på sin affärsidé att man inte ens redan från starten vågar starta som enskild firma i avsaknad av kapital den invidiven tror jag inte mycket på. [br] [br]Kombinerar man sedan denna filial med en hemsida som är dåligt skriven, full med stavfel, blandning mellan olika språk och felaktig information så blir inte intrycket bättre.
18
Ja, först och främst får jag tacka för svaren, trevligt att få svar även om de inte alltid är positiva. [br] [br][i]Kombinerar man sedan denna filial med en hemsida som är dåligt skriven, full med stavfel, blandning mellan olika språk och felaktig information så blir inte intrycket bättre.[/i] [br] [br]Får väl passa på att kommentera denna del av inlägget också: [br] [br]Kan inte säga mycket om språket och stavning, då man inte har bott i Sverige på snart 10 år, utan i grannlandet Norge så har språket lidit av detta , bevisligen. Ska ta till mig det, och se vad jag får gjort. [br]Det som däremot är av intr är vad du menar med felaktigt information. Som jag ser det så har vi gjort en bra undersökelse på det som står på sidan, så det hade ju verkligen varit intr att se vad som är fel info. [br] [br]Vidare så är det ju en självklarhet att folk väljer denna företagsformen för att slippa 100 000 i aktiekapital. Men bara för att man inte har dom pengarna så är det ju inte sagt att man inte tror på sin ide, eller att man vill ta risken att aldrig kunna leva ett normalt liv (tänker på om man går konkurs) [br] [br]När det handlar om att göra affärer med en filial så ser jag verkligen inte problemet. Chansen är ju lika stor att bli "lurad" av någon som gömmer sig bakom ett skal som heter AB. Det är ju inte direkt så att bara för att man heter AB så har man 100´ liggande på ett konto. Även om så vore falllet så är ju chansen minimal att man får ut några pengar ur ett sådant konkursbo, då det finns en del stora aktörer som står lågt längre fram i kön vi en konkurs. [br] [br]Mvh [br] [br]Startaföretag
ww.startaforetag.se
720
Så här skriver ni om sjuklön: [br] [br]Citat: Sjukpenning och sjuklön [br]Om du driver enskild firma, handelsbolag eller liknande och har F-skattesedel så räknas du som egenföretagare och har inte rätt till sjuklön. Det du kan få istället är sjukpenning från Försäkringskassan. Som egenföretagare ska du uppge företagets beräknade nettointäkt som årsinkomst. [br]Som egenföretagare har du möjligheten att välja mellan olika antal dagars karenstid beroende på vad det passar dina behov. Du kan välja allt från 3 till 30 karensdagar, men valet av antalet karensdagar kommer att påverka sjukförsäkringsavgiften som du betalar. Under karenstiden får du ingen sjukpenning, men antal valda karensdagar påverkar däremot inte föräldrapenningen. [br]Om du däremot driver ett AB eller en Filial av utländsks företag så räknas du som anställd och har rätt till vanlig sjuklön. I denna fallet så beräknar du din årsinkomst utifrån den lön som du tar ut av företaget [br] [br]Så i det fallet verkar ni anse att sjuklön skulle vara att föredra framför sjukpenning? Inga av mina klientföretag anser det dock vara en fördel att deras bolag ska betala sjuklön i 14 dagar innan FK tar över och betalar sjukpenning om man skulle vara sjuk. I praktiken innebär detta att alla som driver sitt bolag i form av AB har 15 karensdagar men tillskillnad från när man har enskild firma så får man inte lägre sociala avgifter ändå. Har ni sedan kollat upp skillnaderna i medförsäkringsansvaret mellan en sjuk äagre i ett AB och en sjuk ägare i en enskild firma? [br] [br]Under fliken "Vad enskilda näringsidkare går miste om" skriver ni att [br]att man vanliga sociala rättigheter som: [br] [br]1 80% sjukersättning. Du mottar endast 65% sjukersättning från dag 14 utan tilläggsförsäkring. HELT FEL. Som egen företagare i enskild firma har du 80% från om den dagen du valt karens till och framöver. 65% förstår jag överhuvudtaget inte varifrån ni fått siffran och var kom de 14 dagarna in i bilden. [br] [br]2 100% födselspenger. Du mottar endast 65% i födselspengar. HELT FEL. I Sverige, där ni defacto marknadsför er nu finns inga födelsepengar och avgjort inga 100%. Alla, oavsett om man är anställd eller egenföretagare har 80% i Föräldrapenning. [br] [br] [br]Sedan går jag över till A-kassan. I en uppställning anger ni att det bara är i företagsformerna AB och filial man skulle ha rätt att permittera sig själv och andra anställd och att det inte skulle gå i en enskild firma vilket naturligtv är felaktigt. Det finns ingenting i lagstiftningen som ger olika rättigheter eller skyldigheter gentemot personalen beroende av företagsform. Dessutom, som ägare till ett AB så hjälper det inte att du i juridisk mening är anställd i bolaget, samma regler för att beviljas A-kassa gäller för dig som aktieägare som om du har en enskild firma. [br] [br]Sedan tycker jag nog att ni glider förbi det faktum att man som styrelseledamot och VD i ett AB är personligt betalningsansvarig för skulder till SKM (personalskatter, arbetsgivaravgifter, moms) plus det faktum att du idag med de nya förmånsrättsreglerna knappast får ett lån från banken utan personlig borgen.
18
Hej [br] [br]Får ta till mig stora delen av kritiken ang. fel information på hemsidan. Ser ut som att vi kom upp i situationen var den högra handen inte viste vad den vänstra gjorde, men det är i och för sig ingen ursäkt. Har kollat upp dina påståenden, och de stämmer mycket riktigt. Har nu rättat/tagit bort det på hemsidan, och får går genom hela sidan på nytt. [br] [br]Får tacka dig för att du tog dig tid att svara på mina frågor. Det är inte och var inte våra intentioner att lura eller felinformerad våra kunder, det finns dom som detta företagsformen passar för, och dom det inte passar för. Hoppas att det som står där nu är 100% riktigt, det var vår mening att det skulle vara så från början, men det vara et bevisligen inte. [br] [br]Om du eller några andra har fler synpunkter/kommentarer så är ni välkomna att skriva om dessa. [br] [br]MvH [br] [br]Starta Företag
ww.startaforetag.se
83
Jag är lite nyfiken på det hela. :| [br] [br]Det krävs alltså ett huvudbolag i england, och vem/vilka driver detta och med vilken verksamhet? Eller registrerar ni ett nytt bolag i england per filial i sverige? I så fall, krävs det inte, att det faktiskt bedrivs verksamhet även i England? [br] [br]Hur fungerar det med filialen i Sverige? Räcker det med en person som ensamt bedriver företaget, eller krävs det styrelse som i ett vanligt AB? [br]Vad får den svenska filialen för ändelse? AB? typ "Företaget AB" eller ?
18
Hej Brolin [br] [br]Strukturen på det hela är att du har ett huvudsällskap i England och en filial i Sverige. Det Engelska bolaget registreras som dormant company, dvs det blir ett sovande sällskap. Detta innebär att dom flesta som väljer denna företagsform aldrig kommer att ha några transaktioner i det Engelska sällskapet, utan allt kommer att vara i den svenska filialen. Vi registrerar vad företaget kommer att göra både i England och i Sverige, tex. snickare eller import/export av märkeskläder. Huvudbolaget i England blir ditt, så vi registrerat ett nytt bolag för varje kund. Ett Engelskt bolag får ha en filial per land, dvs så kan man ha ett filial o Sverige, ett i Norge osv. [br] [br]VD driver företaget själv, det finns inget styre i en filial. Du måste ha nåt som heter company secretary i England, med det ingår i priser vi tar för att etablera bolaget. [br] [br]AB som ändelse är förbehållet svenska Aktie Bolag, så filialen kommer heta filial av LTD. [br] [br]Hoppas du har fått svar på dina frågor, annars är du välkommen att ställa fler. [br] [br]MvH [br] [br]Starta Företag
ww.startaforetag.se
83
Jodå, det inställer sig fler frågor :wink: [br] [br]Är den s.k. filialen redovisningsskylldig även i England eller bara i Sverige? [br]Finns krav på revisor? [br] [br]Vad får man för typ av organisationsnummer? AB börjar ju med 5, HB med 9 osv.. [br] [br]Är man tvungen att använda sig av LTD som ändelse i sverige, eller kan man utelämna det?
18
Nej, så länge det inte är några transaktioner i England så är det ”inte” redovisningsskyldig. Eller, för att få det hellt riktigt, det är en del papper som ska in där det står ”0” och där det intygas att du inte har gjort några transaktioner i ditt engelska bolag. Hela denna bit gör vi åt dig då vi har system på det. Du kan välja att göra det själv efter det har gått ett år, men eftersom vi tar 2490 kr för det så har vi än så länge inte upplevt folk som ger sig in på det för att spara de pengarna. [br] [br]I Sverige är det krav på revisor precis som i ett AB. [br] [br]Man ska använda LTD egentligen, det är det som är lagen. I praktiken är det många som utelämnar det, men lagen säger man ska skriva ut hela företagsnamnet. [br] [br]Fler frågor ;)? [br] [br]MvH [br] [br]Starta Företag
ww.startaforetag.se
83
Ja, det s.k. huvudbolaget i England. Bedrivs det som enmansbolag, och alltså bara jag som är namngiven där? Eller bildar ni nån form av styrelse för det bolaget? [br] [br]Också undrar jag varför jag ska anlita just er?
18
Hej. Ja, det bedrivs som en enmansbolag, men det är ju en LTD (limited) som vi sa = AB. Det enda som finns i UK är en company secretary, det är en person som bor i UK och som är står som lokal kontaktperson för de Engelska myndigheterna. Denna personen har självklart inga som hellst rättigheter vad det gäller att ta beslutningar vad det gäller bolaget. [br] [br]Ja, varför anlita just oss... [br] [br]Vi är nästa dom enda i Sverige som opererar med fastpris och inte har 5-6 olika paket att välja mellan. Om du ser på hemsidan så förklarar vi denna biten. Vidare har vi gjort det här sen 2003, förviso i Norge, men jag kan med säkerhet säga att den finns ingen konkurent som är i närheten av så många regisreringar som vi har --> ca 1100 bolag. Detta innebär att vi har bra system på det hela, och framför allt inte kommer att försvinna från en dag till en annan, som ett litet nystartad bolag kan göra. [br] [br]Det är väl nog grunder tror jag. [br] [br]Mvh [br] [br]Startaföretag
ww.startaforetag.se
83
Jag sätter dig nog på hårt prov nu, men det är bara för att jag tycker konceptet som sådannt är intressant, och säkerligen fler med mig, trots att de ej gjort sig hörda i tråden. [br] [br]Men när man tittar på din hemsida, så är företetaget "Starta företag". Det enda som finns angivet? Inget om att det är ett Ltd eller liknande? Fast det kanske inte är ett Ltd, om inte så varför? Du "säljer" ju ändå den bolagstypen! [br] [br]Det ser ju ut som om det är en vanlig enskild firma. Vars namn för övrigt inte finns med i näringslivsregistret? Det finns förvisso en firma med samma namn, men den tycks inte vara din! [br] [br] :?
18
Hahha, hej hej. [br] [br]Ja, det är inget fel att bli satt på prov så länge man kan svara för sig, och än så länge kan jag göra det. [br] [br]Företaget är filial av ett utländskt sällskap, som du så riktigt påpekade så är det vi säljer, och vi lever som vi lär. Företaget ägs till stora delar av Firmahjelp, som det står på våra sidor. Firmahjelp är en NUF det också, den norska benämningen för filial >>> Norskregistrert Utenlandsk Foretak. [br] [br]Ang namnet i företagsregistret så har det sin naturliga förklaring. Alla papperna ligger hos Bolagsverket, med det blev en del oenigheter med dom ang. namnet, då de menade den var för lik startabolag. Det menade inte vi, men nu har vi kommit till enighet ang. den problematiken, så snart borde det vara möjligt att hitta oss där. [br] [br]MvH [br] [br]Startaföretag
ww.startaforetag.se
83
I bolagsverkets informationsfolder för filialer, så framgår att följande bilagor ska bifogas! [br] [br]"En bestyrkt kopia av det utländska företagets, samt [br]eventuellt moderföretagets, årsredovisningshandlingar för [br]de två senaste räkenskapsåren. [br]" [br] [br]Årsedovisningshandlingar för de senaste två åren? Går det då att regga bolag i bägge länderna i princip samma vecka? [br] [br]Och hur kommer bolagsverket ställa sig till att det står 0 i den engelska redovisningen? [br] [br] [br]Detta finns okså i deras information: [br] [br]"Varje år ska filialen skicka in en bestyrkt kopia av det [br]utländska företagets redovisningshandlingar (årsredovisning [br]eller motsvarande) och revisionsberättelse till [br]Bolagsverket, om dessa handlingar gjorts offentliga i [br]företagets hemland. Filialens årsbokslut ska inte skickas in." [br] [br] [br]Om jag inte fått allt om bakfoten nu, så ska alltså filialen i sverige ha egen bokföring och egen årsredovisning, men den behöver inte skickas in till bolagsverket? [br] [br]Dock ska - om jag förstått det hela rätt - det Engelska bolagets redovisning in till Bolagsverket i Sverige. Återigen kommer det stå 0 [br] [br]Jag är tämligen skeptisk till detta....... :roll: [br] [br]Hur ser skatteverket på den här bolagstypen? [br]Har liksom en känsla av att skatteverket har ett extra öga på dylika bolag...
29
Tackar för en intressant tråd :) [br] [br]Keep up the good work Brolin, jag är med Dig (lite skeptisk men intresserad). Har tyvärr inte samma kunskaper som Dig så jag tackar så mycket för Dina ypperliga frågor :) [br] [br]Över till StartaFöretag: [br] [br][quote]Chansen är ju lika stor att bli "lurad" av någon som gömmer sig bakom ett skal som heter AB.[/quote] [br] [br]Håller jag inte med om. Jag skulle personligen vara lite mer försiktig med att driva ett AB i konkurs jämfört med ett LTD värt 1£. [br] [br]// Jens
18
Hej [br] [br]Så bra att tråden går vidare: [br] [br] [br]Ja, det går att regga bolag i bägge länderna sammtidigt. Fallet blir ju att det finns inga årsredovisningshandlingar att sicka in för det engelska bolaget, så det slipper man. Det kan ju inte vara något annat än 0 då det engelska sällskapet blev upprättat 1-2 veckor innan. [br] [br]Du har med andra ord inte fått det om bakfoten, utan förstått det hellt riktigt. [br] [br]Om man vill så kan man skicka in filialens redovisning till skatteverket, men det måste man inte. Det är upp till en själv. [br] [br]Jag har varit i kontakt med flera personer på både bolags och skatteverket, bla med en som jag känner personligen på riksrevisjonen. Företagsformen är ju hellt lagligt, och han sa att om alltig av pappersarbetet vad riktigt gjort så var dom inte extra hårda mot bolag som filialform. [br] [br][quote]Håller jag inte med om. Jag skulle personligen vara lite mer försiktig med att driva ett AB i konkurs jämfört med ett LTD värt 1£.[/quote] [br] [br]Kanske, men då pratar vi på ett personlig plan, och det blir lite ”in the eye of the beholder”. [br] [br] [br]MvH [br] [br]Startaföretag [br] [br]PS. Välkommen JensKarlsson!
ww.startaforetag.se
83
Nu var det mest det här jag reagerade på! [br] [br]"Varje år ska filialen skicka in en bestyrkt kopia av det [br]utländska företagets redovisningshandlingar (årsredovisning [br]eller motsvarande) och revisionsberättelse till [br]Bolagsverket, om dessa handlingar gjorts offentliga i [br]företagets hemland. Filialens årsbokslut ska inte skickas in." [br] [br]Hallå! Varje år! Eftersom hela ditt upplägg bygger på att det aldrig bedrivs verksamhet i det Engelska bolaget, så kommer det ju år efter år stå noll i dessa papper! Godkänns verkligen det? [br] [br]Eller offentliggörs inte dessa handlingar i England? I så fall är det alltså inga papper alls som ska in till bolagsverket årligen efter starten, eller? [br] [br]Känns ju rätt märkligt, med tanke på kravet på revisor!
18
Hej igen. [br] [br]Ja, varför skulle det inte godkännas, det är ju hellt OK att ha ett företag som inte har omsättning (nu menar jag den engelska sällskapet) [br] [br]Så ja, det kommer att stå 0 i dessa papperna år efter år, om du inte kommer på att börja använda den engelska sällskapet aktivt. [br] [br]Möjligt att du tycker det är märkligt, men kravet för revisor har antagligen att göra med att LTD = AB. Då AB har krav om revisor, så har även filial av LTD det. [br] [br]Jag kan nämna att i Norge så är det en het tema just nu, då dom funderar på att ta bort revisorkravet för alla företag med omsättning under X milljoner i omsättning (som det är i Danmark per idag) och i flera andra länder i Europa. [br] [br]Vi får se om Sverige följer efter. [br] [br]MvH [br] [br]Startaföretag
ww.startaforetag.se
83
Intressant vore det om någon som driver företag med den här bolgsformen kunde berätta. Bortsett från "startaföretag" då. [br] [br]Vad jag faktiskt tycker är lite märkligt, är att jag inte hört talas om detta tidigare. Jag har drivit företag i 8 år, och aldrig stött på nån med denna företagsform, eller ens någon som känner till den... [br] [br]Detta ökar ju förstås min skepsis till det hela, och då helt bortsett från det faktum att man i allmänhet är skeptisk till det okända. [br] [br]Som sagt, finns det någon som bedriver företag som endast filial, så vill jag gärna höra era, för respektive nackdelar om det hela! [br] [br]Det finns ju en hel del som är mer intresserade av att driva företag, än verksamheten i sig. Dessa borde ju gilla den här typen av bolag...
18
Ja, det hade ju varit fint med lite imput från annan part än mig som är pro, och Brolin som är ganska kontra. [br] [br]Brolin, om du gör ett sök på nätet som kommer du hitta andra som gör samma sak som vi gör, dvs etablera sånna företag, så jag kan över huvud taget inte ta åt mig äran för att "uppfunnit" företagsformen. Finns faktiskt en eller två därute som är ganska stora på detta i Sverige, och som har varit igång en bra stund. [br] [br]Men ja, fler input/frågor motas gärna, trodde verkligen inte att det skulle bli en sådan lång och givande tråd som det blev. [br] [br]MvH [br] [br]Startaföretag
ww.startaforetag.se
83
Jodå, jag har sett flertalet "startaupp-ltd-filial-företag". Men inga normala företag som bedriver annan verksamhet än att just starta filialer åt andra. [br]Att det fungrar bra för dessa "starta upp företag", ligger lite i sakens natur... Företagsformen är förstås optimal för dem - Leva som man lär! [br] [br]Men som sagt lite kundreferenser skulle inte vara helt fel!
83
Här finns en intressant artikel om filialverksamhet.. [br] [br]http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1316&Artikel=855369 [br] [br] [br]Jag sökte lite på "ltd filial" i näringslivsregistret, och i oroväckande många fall så fick man med detta i träfflistan: "Avförd, verksamheten har upphört" [br] [br]Jaja, jag är fortfarande intresserad av fenomenet :wink:
29
Vart någe fel, ursäktar antalet posts
29
Vart någe fel, ursäktar antalet posts
29
Gjorde just samma sökning i näringslivsregistret och det var minst sagt oroväckande många. [br] [br]Lite intressanta citat ur artikeln. [br] [br][quote]- Ja, det som är lite oroande är ju att de här bolagen, drivs utan personligt ansvar men också utan kapitalinsats.[/quote] [br] [br][quote]...vägra betala och processen skulle behöva drivas hårdare mot företaget, då kan tvisten komma att hamna i England. Bolaget har sitt juridiska säte där och tvister ska alltså lösas enligt brittisk bolagsrätt, med brittiska jurister som betalas med brittiska pund.[/quote] [br][quote]- Det är naturligtvis det de här människorna insett, när de satt det i system, att ingen över huvudtaget orkar åka över till England, säger Mårten. Vem ska jag vända mig till? Ska jag betala resorna själv? Tanken på att driva nån slags process som man inte vet om man kommer att vinna... man förlorar hur man än gör.[/quote] [br] [br][quote]Där hittade jag också några större kreditinstitut, t ex banker, och när jag ringde dem sa dem att de numera betraktar filialer som mindre kreditvärdiga än svenska AB.[/quote]
18
Några bra försvar?? [br] [br]Nu har du nog fått det hela om bakfoten JensKarlsson! [br] [br]Jag är inte här för att "försvara" något som helst, sist jag såg efter var detta en diskussion om olika företagsformer och inte ett online krig. [br] [br]Jag hade ju garanterat kunna dra fram ett par hundra, om inte tusen artiklar om folk som har blivit lurade på både det ena och det andra, av både falska AB, falska EF, telefonförsäljare, pyramidspel, falska fakturor och gud vet vad. [br] [br]Sen, om du nu är inne och söker i näringslivsregistret kan du väl kanske ta och se på hur många bolag som går konkurs/dag i Sverige, du hittar nog en hel del “Avförd, verksamheten har upphört”. [br] [br]Så, detta är mitt försvar om det är det du vill kalla det. [br] [br][quote]”Andra länder ändrar lagen [br] [br]Modellen som paret Björnefjord valt sprider sig snabbt över Europa. I Frankrike har utflyttningen av småföretag, på det här viset, varit så stor att landet tvingats anpassa sin egen lagstiftning, efter Englands. Fransmännen har helt sonika slopat kapitalkravet för aktiebolag. Spanjorerna har sänkt det kraftigt och i Holland, Portugal och Tyskland går lagstiftarna i samma tankar.”[/quote] [br] [br]Vi kan ju hoppas att Sverige och även Norge går det vägen på sikt. Visst hade detta gjort att vi kanske blir utan jobb, men innan det händer så ser jag det som en möjlighet för folk utan 100 000 att starta upp och driva ett legitimt företag utan att riskera huset. [br] [br]MvH [br] [br]Startaföretag
ww.startaforetag.se
83
Nu tror jag inte att det ligger fiffel och båg bakom alla dessa: "verksamheten upphört"! Förmodligen inte ens den större delen av dem. Det var inte heller så jag menade, om nu någon uppfattade det så? [br] [br]Jag tror snarare att det helt enkelt är svårt att få kunder med den bolagsformen i sverige, just för att den är så okänd, speciellt för företag som bedriver vanlig småföretagarverksamhet i sverige. Det blir så uppenbart att det inte finns nån verksamhet i England. Och då är nog risken stor att en hel del kunder rynkar på näsan, som vi för övrigt gör här nu. [br]Likaså kan man tänka sig att generalagenturer ser det med viss skepsis också. Att handla/göra affärer med ett stort Engelskt företag, som öppnat filial i Sverige ser nog ingen som något problem. Men när det är frågan om "Bosses bilverkstad" så är det liksom så uppenbart att det inte finns något bakomvarande företag i England. [br] [br]Det intressanta i sammanhanget är att det helt klart finns viss potenial bakom. Fri handel inom eu, men helt klart inte på samma villkor! [br]Fiffigast - och förmodligen bäst för Sverige - vore det förstås om vi kunde registrera ennmansbolag även i Sverige, utan krav på aktiekapital. [br]Så länge lilla Sverige håller stenshårt på sina skatte och föratagarregler, så borde man ju faktiskt titta utrikes, eftersom det är fullt tillåtet och på flertalet sätt, är betydligt mer föratagarvänligt i andra eu-länder. [br] [br]Det är faktiskt så att jag nästan skulle kunna tänka mig att dra igång en filial bara för att testa, men bara nästan, än så länge....
29
Startaföretag >> Nej jag menade inte så, men eftersom det är en tjänst som Du säljer så trodde jag att du skulle vara intresserad att "försvara", eller åtminstone svara. [br] [br]Jag måste säga att jag, liksom Brolin, blivit väldigt intresserad av fenomenet men jag är alldeles för osäker på många punkter för att testa. [br] [br]Det känns som mycket krångel och trixande, men å andra sidan så saknar jag kapital för att starta ett AB också... [br] [br]Att slopa kapitalkravet helt vet jag väl inte om det låter som en bra idé. Jag tycker fortfarande att det sunt med en insatts om man ska slippa personligt ansvar för sina affärer. [br]Lite dubbelmoral kanske och jag vet inte om det finns någon bra lösning på det hela. [br] [br]Jag har inget emot företagsformen enskild firma men tycker det är trisst att man inte får ett eget orgnr. Det borde finnas fler alternativ på företagsformer. [br] [br]// Jens
4
Ja jag är också intresserad helt klart men många frågetecken finns. [br] [br]Är filialen en svensk företagsform? [br]Vad blir organisationsnr? [br]Hur skyddas mitt företagsnamn? Kan ett AB med samma namn dyka upp efteråt?
18
Ja, det var kanske jag som var lite snabb på att ”jump the gun” som de säger, det var bara det att jag inte såg behovet med att just försvara mig då jag hade försökt förklara saker. Men, nog om detta. [br] [br]Sen är ju förståss diskussionen om all slopa aktiekapitalkravet intressant i sig. Det som också hade varit intressant, som jag redan har tagit upp en gång är ju fenomenet med att slopa revisor kravet för små företag. Detta hade garanterat gjort att fler hade sett på sällskapformen AB, då man hade sluppit att pådra sig en löpande kostad år efter år på X antal tusen kronor. Detta, med en möjlig sänkt kapital krav, och möjligen en sänkt arbetsgivaravgift (ja, man kan ju drömma) hade nog satt spinn på småföretagarna i landet. [br] [br]Så Brolin, om du är inne på tanken att försöka dig på en Filial, får du kontakta mig så lovar jag att ge dig en bra pris på etableringen ;). Hade varit kul att ”omvända” någon från forumet, och så få feedback på vad de tycker om företagsformen. [br] [br]Om det finns fler punkter som jag kan kasta ljus över så är ni välkomna att fortsätta tråden. [br] [br]Till FredrikMH [br] [br]Filial är ett företagsform, beroende lite hur man ser på det. Om du går in på Bolagsverket under företag http://bolagsverket.se/foretag/filial/ så finns filial med där som företagsform. [br] [br]Du får ett ”vanligt” org nummer med tio siffror, tex. 518790-1991, eller hur menar du med ”Vad blir organisationsnumret” [br] [br]Namnet får du skydd för i hela landet, precis som i ett vanligt AB. Dvs. det kommer inte dyka upp ett AB med samma namn. [br] [br]Mvh [br] [br]Startaföretag
ww.startaforetag.se
29
Absolut ingen fara 'StartaFöretag'. [br] [br]En annan sak som slog mig: [br]Eftersom jag anlitar Er och betalar en årlig avgift för att sköta det som behöver skötas i England, vad händer då om Ni skulle upphöra? [br] [br]// Jens
18
En mycket bra fråga som har varit en realitet i ett flertal tillfällen. [br] [br]Jag kan ju med en gång säga att chansen för att just vi ska försvinna är mycket mindre än att några av våra mindre konkurrenter försvinner. Anledningen till detta är delvis att vi är marknads ledare i Norge med över 1100 etablerande företag, och att i Norge har vi även en bokföringsbyrå, för att ha flera ben att stå på så att säga. [br] [br]Om vi mot förmoda skulle försvinna så är jag säker på att våra konkurrenter mer än gärna hade tagit över underhållet av Din firma., detta är ju en inkomstkälla för dom. Vi gör just detta: [br] [br]Urklippt från vår hemsida: [br] [br][code]Övertagelse av existerande Filialer [br] [br]Vi har fått flertalet hänvändelser från kunde som har köpt LTD sällskap genom andra leverantörer vilka av olika grunder inte har utfört, eller kan utföra dom nödvändiga uppgifterna i England. [br] [br]Startaföretag tar nu emot sådana kunder. [br] [br] [br]Priset vi tar för en sådan övergång är 3300 kr, och då tar vi hand om alla nödvändiga tjänster så som company secretary, rapporter till de engelska myndigheterna, överföring av registrerad kontorsadress, och eftersändning av post. Året därefter betalar ni samma pris som våra övriga kunder, 2490 kr. [br] [br]Det är i tillägg viktigt att vara klar över att om det skulle förhålla sig så att den tidigare leverantören inte har skickat in alla rapporterna till de engelska myndigheterna så kan det i värsta fall ha fört till böter som måste betalas. Detta kollar vi självklart upp åt dig, och upplyser dig om det innan vi eventuellt tar över som company secretary. Med utgångspunkt i din givna situation så kan vi tillsammans se på vad som är den bästa och billigaste lösning just för dig. [br] [br] [br]Vi tycker det är tråkigt att det finns dom har blivit lurade och upplevt att det engelska företaget inte har blivit tagen hand om på riktigt sätt, allt detta på grund av oseriösa aktörer på markanden. Många av dessa har redan forsvunnit, och många kommer att försvinna, men det ser ut att vissa av dom dyker upp under nya namn. [br][/code] [br] [br]MVH [br] [br]Startaföretag
ww.startaforetag.se

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.