Nystartat AB aktieägartillskott eller lån?

1
Hej,

Jag skall starta upp ett aktiebolag och undrar hur det fungerar med startkapital. Vi skall sätta in 25 000 kr i aktiekapital, men vi har räknat med att vi kommer behöva cirka 200 000 kr för inköp av varor, material m.fl för första året. Hur bör man göra insättningen? Kan vi säga att vi gör ett aktieägartillskott på 200 000 kr? Kan vi sedan, när det finns marginal för det, ta ut de pengarna igen utan att behöva skatta? Skriver man skuldebrev vid aktieägartillskott?
1
Om ni tillskjuter 200.000 kr som aktieägartillskott, så kan ni inte återbetala detta med annat än utdelningsbara vinstmedel (förutsatt att det är ett s k villkorat aktieägartillskott och som medger återbetalning). Det bästa är kanske att upprätta en enkel skuldhandling/kredithandling och där ni istället lånar ut 200.000 kr till aktiebolaget. En återbetalning av lånet kan då göras löpande och utan att behöva ta hänsyn till om det finns tillgänglig vinstmedel i bolaget. 

Vänligen
Håkan Hallbäck
Aktivt arbetande jurist och universitetslärare handelsrätt vid ekonomihögskolan LNU

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.