Finansiering nystartat AB

2
Har precis startat ett AB för tillverkning av friluftsartiklar. Under några år har jag tillverkat samma produkter som hobbyverksamhet och samlat på mig utrustning och material som överstiger aktiekapitalet i värde.
Planen är att jag säljer det till företaget vartefter inkomster kommer in, för att inte nagga på aktiekapitalet.
Har gjort en inventering före start av bolaget.

Min fråga är hur jag bör värdera material och utrustning när jag säljer det till företaget?
Blir det moms inblandad i en sån här försäljning?
Vad får det för konsekvenser för mig som privatperson när jag säljer detta till företaget?
967
85
Hej, Du ska värdera material och utrustning till marknadsvärde. Hur man gör det beror på vad det är man ska sälja in. En del saker kan man kolla upp på blocket vad en motsvarande sak kostar. Vissa saker sjunker inte i värde så att man kan använda ursprungliga inköpspriset och andra som tex dator förlorar mycket värde för varje år man haft den. Ingen moms när du säljer som privatperson. För dig som rpivatperson för det normalt inga konsekvanser. Det skulle vara om du skulle göra mer än 50 000 kr vinst totalt. Kan ju tänkas om material skulle ökat i värde. Då måste du skatta på det.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
2
Hej Johan, och tack för ditt svar. Det material jag avser att sälja till företaget är råvaror som behövs för tillverkningen och jag kommer att fortsätta köpa in precis samma produkter på företaget. Vad jag förstår så kommer jag vid första bokslutet redovisa det råvaror som jag inte förbrukat som lager, tillsammans med de råvaror företaget köper in under året. Lagret inventeras och värderas med anskaffningsvärde. Kan jag då värdera det råmaterial jag säljer till företaget med anskaffningsvärdet? Som jag ser det har råvarorna som jag säljer till företaget precis samma värde för företaget som de råvaror företaget köper in, och kommer att värderas likadant vid redovisningen av lagret. Jag borde alltså kunna sälja mina råvaror till mitt anskaffningspris, minus moms, till företaget. Jag är inte helt på det klara med hur ett råvarulager bokförs i ett K2-företag.
967
85
Hej, Jag är inte helt klar med vad du menar. Om du som privatperson (eller i hobbyverksamhet) köpt in råvaror och ska sälja dessa till ditt AB så kan du göra det till marknadsvärde. Anledningen till att det är just marknadsvärde är att man inte ska kunna uppnå skattefördelar genom att sälja mellan sina enheter till valfritt pris. Skulle du sälja till utomstående så kan du ta både lägre eller högre pris. Då är det helt valfritt. Så om du idag man köpa in samma material till x kr i AB från annan leverantör så kan du sälja för samma belopp till ditt AB. Problemet med att använda utsprungliga anskaffninfgsvärdet är att detta inte alltid är samma som marknadsvärde. Har du köpt in i närtid skulle man kunna använda det för att det troligen är samma värde, men har materialet legat i lager en längre tid kan värdet ha ändrats väsentligt. Såg också att du ursprungligen köpt in detta till en hobbyverksamhet och då antar jag att du redovisat hobbyverksamheten innan. Då blir försäljningen en del i hobbyverksamheten också och ska hanteras som du gjort innan. K2 Det stämmer att du ska redovisa lager vid bokslutsdagen. Den enkla varianten är att man gör en lista vad som finns i lager vid bokslutsdagen och räknar ut värdet på varje artikel. Summan av detta bokas på lagerkonto i balansräkningen 14xx och anskaffning material minskas i resultaträkningen med samma belopp 40xx-konto. Summan på konto 14xx ska visa värdet av lager så kommande år bokför man förändringen så att 14xx stämmer mot lagerlista. Värdet är enligt lägsta värdet princip vilket är det lägsta av anskaffningsvärde eller verkligt värde. Så det beror lite på hur marknadspriset har ändrats. Tänk också på att lagret kan innehålla posterna Råvaror och förnödenheter, Varor under tillverkning, Färdiga varor och handelsvaror. Om du tillverkar saker så kan du behöva dela upp lager i de 3 posterna. Då blir det också lite mer beräkning av värden.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
2
Hej Johan, jag tycker att du förstod mig rätt och ditt svar innehåller bra information som jag har nytta av. Stort tack för det!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.