Hur mycket är ditt företag värt?

39
Jag har satt ihop en funktion där du ganska enkelt kan kolla vad ditt företag är värt. Testa själv:

www.foretagsvardering.org/enkel

För mer avancerade användare: www.foretagsvardering.org/avancerad
720
Kul, där blev man mångmiljonär på direkten. Jag skulle nog vara försiktig med de beräkningarna för någon utan allt för stora kunskaper om företagsekonomi kan lätt få storhetsvansinne när den egna verksamheten värderas över miljonen. [br]Däremot hade det varit intressant att veta med vilka parametrar du räknar då den ända förändring som påverkar värderingen verkar vara resultatet
39
Då kanske det är dags att sälja ;).[br][br]Resultatet är sammanvägt utav en väldigt förenklad DCF modell (30%), en multipelvärdering (50%) och en transaktionsvärdering (20%).[br][br]Jag skulle nog inte vilja påstå att den enda variabeln som modellen beaktar är resultatet, men det är givetvis så att de flesta bolag värderas, utifrån framtida vinster, vilket även borde synliggöras i denna modell.[br][br]Formeln är trots allt ganska komplex och det ligger finansiell data från ca 600 bolag bakom.[br][i][br]Men självklart skall man vara försiktig. Företagsvärdering är ingen exakt vetenskap och värdet kan pendla mycket mellan nästan identiska företag beroende på dess förutsättningar.[/i]
1165
Jag tycker framför allt att din värdering glömt bort faktorn "management". I små företag är som regel grundaren och dennes familj viktiga faktorer för framgången. Kliver de av vill det till att köparen kan fylla ut den kostymen tämligen snabbt, utan att det kostar mera. [br][br]Min erfarenhet är att det i bolag med färre än 50-100 anställda inte är själva bolaget som är värt särskilt mycket mer än tillgångarna och kundregistret, utan det är människorna som driver det som är värt pengarna.
39
Det håller jag absolut med om. [br][br]I den avancerade modellen, som förhoppningsvis blir klar under dagen (...), så kommer bolagets storlek att påverka värdet i en helt annan bemärkelse. Den värderingen tar även hänsyn till många fler parameters och användaren får möjlighet att ge konkretare prognoser.[br][br]Men för att vara ärlig, vem vill egentligen köpa ett företag som omsätter under 5 msek och som är extremt personberoende... Troligtvis ingen. Men man kan inte fånga alla aspekter i en sådan här modell.[br][br]Men med en småbolagspremie som ger ett ökat avkastningskrav, så kommer det att bli ett mer rättvisande (lägre) värde även på små bolag.[br][br]Är tacksam för era synpunkter och åsikter hittills!
1165
[quote author=corporate link=topic=5603.msg27063#msg27063 date=1248095381][br]Men för att vara ärlig, vem vill egentligen köpa ett företag som omsätter under 5 msek och som är extremt personberoende... Troligtvis ingen. Men man kan inte fånga alla aspekter i en sådan här modell.[br][/quote][br][br]Jag tror att det stora flertalet företagsaffärer i Sverige görs med just sådana bolag. Kiosker, caféer, pizzerior, frisörsalonger, 1-2 bilsåkerier, tandläkarottagningar, blomsterbutiker, byggfirmor, campingplatser etc har just sådana omsättningar. De är svåra att prissätta för de inblandade parterna eftersom de sällan har någon erfarenhet av just företagsövertaganden och en utomstående värderare kostar en hel del pengar. (Dessutom finns det stort utrymme för tolkningar som kan göra att värderingen slår väldigt olika beroende på om värderingsmannen jobbar för en köpare eller säljare).[br][br]Jag förstår att det är svårt att fånga sådant i en statisk modell, men större affärer brukar man ha råd att anlita rådgivare till. Det är de små som behöver hjälp om du tänkt denna tjänst i ett kommersiellt perspektiv.
720
Instämmer till 100% med Swetrot, eftersom flertalet av företagen i Sverige är små och medelstora bolag så säljs det naturligtvis fler bolag av den storleken än större bolag.[br][br]Vad du då missar och vad jag egentligen vill komma fram till är att i de bolagen spelar historiska vinster och säljarens beräknade framtida vinster ingen större roll utan det är köparens framtida vinster och framförallt substansvärdet i bolaget man tittar på.[br][br]Som köpare av ett företag är bolaget bara intressant om balansräkningen innehåller något av värde, eller tom om det finns något av värde som inte har ett bokfört värde. Utan detta är bara rörelsen intressant och då finns ju inget intresse av att värdera och köpa ett bolag utan då köper jag bara över en goodwillpost.[br][br]
39
Du har ju givetvis helt rätt. Men jag tycker ändå att detta kan vara ett redskap för att indikera värde på en rörelse. Vad skall man annars titta på? Denna modell är ju faktiskt baserad på verkligen värden, men i slutändan så blir det ju ändå en gissningslek. Tro mig, har tidigare jobbat aktivt med företagsvärderingar, och även där är det ganska godtyckligt. Det är nästan "bara" om man har en aktiv marknadsplats/börs som man kan få ett "rättvisande" värde, som ändå senare visa sig vara fel... när börsen faller 30%. Vad är egentligen rätt?[br][br]hehe.. det där kan man vrida på hundra gånger om. Tanken är nog inte att denna modell skall kommersialiseras - utan mer öppna vyerna och underlätta för den som inte är så insatt inom företagsvärdering.
720
[quote author=corporate link=topic=5603.msg27067#msg27067 date=1248100783][br]Det är nästan "bara" om man har en aktiv marknadsplats/börs som man kan få ett "rättvisande" värde, som ändå senare visa sig vara fel... när börsen faller 30%. Vad är egentligen rätt?[br][br]hehe.. det där kan man vrida på hundra gånger om. Tanken är nog inte att denna modell skall kommersialiseras - utan mer öppna vyerna och underlätta för den som inte är så insatt inom företagsvärdering.[br][/quote][br][br]Du måste ju inse att det är skillnad i värdering av ett företag på börsen och ett mindre företag. Om börsen går ner 30% på påverkar det de personer som köper och säljer aktier, inte de personerna som driver och verkar i företagen. Min värdering av mitt företag står fast så länge verksamheten tuffar på och det genererar de vinster jag önskar.[br][br]Tyvärr så ser jag inte hur det ska underlätta för någon som inte är insatt i värderingar, om någon skulle köpa mitt ena bolag till det värde kalkylen visade så tror jag att jag hade haft en mycket sur och olycklig köpare att hantera.
39
Först och främst, den [url=http://www.foretagsvardering.org/enkel]värderingsmodell[/url] jag byggt kommer inte att kunna beakta alla variabler som påverkar ett företags värde. Ett företags värde drivs av mer än kvantitativa variabler. Läs mer om vad som [url=http://www.foretagsvardering.org/fakta/vad-bestammer-ett-foretags-varde/]driver ett företags värde[/url].[br][br][i]Citerar: ”Du måste ju inse att det är skillnad i värdering av ett företag på börsen och ett mindre företag”[/i][br][br]Ja absolut. Det beaktas med hjälp utav en så kallad [url=http://www.foretagsvardering.org/fakta/berakna-avkastningskrav-pa-eget-kapital/]småbolagspremie[/url] och går att räkna fram. Det innebär lite kort att det krävs ett högre [url=http://www.foretagsvardering.org/fakta/berakna-avkastningskrav-pa-eget-kapital/]avkastningskrav[/url] för ett litet företag vilket gör att värderingen går ner dvs [url=http://www.foretagsvardering.org/fakta/wacc-weighted-average-cost-of-capital/]WACC[/url]. I den [url=http://www.foretagsvardering.org/enkel]enkla modellen[/url] så beaktas inte detta.[br][br][i]Citerar: Om börsen går ner 30% på påverkar det de personer som köper och säljer aktier, inte de personerna som driver och verkar i företagen.  Min värdering av mitt företag står fast så länge verksamheten tuffar på och det genererar de vinster jag önskar.[br][/i][br][br]Ja absolut, men vad företag ”egentligen” är värda och vad de kostar är två helt skilda saker. Min modell beaktar bara värdet, inte priset alltså vad folk är villiga att betala. På detta finns det flera exempel.[br][br][list][br][li]Exempel 1. Investor – Om man räknar på vad Investor är värt så är substansvärdet ca 100 (exempel), men priset ligger på 70! Investor handlas alltså inte till vad det är värt…[/li][br][li]Exempel 2: Öresund är värt ca 100, men handlas till ca 110. Återigen, pris och värde är inte samma.[/li][br][li]Exempel 3. T.ex. Eniros (påhittat) värdering enligt en DCF värdering (länk) är 100 (den fulla potentialen), men handlas till 50. Skillnaden i pris och värde kan t.ex. bero på att marknaden inte tror att företaget kan leva upp till uppställda prognoser, har olika syn på risk osv.[br][/li][br][/list][br][br]Rent allmänt, så i orostider så går den systematiska premien i en värdering upp, vilket höjer [url=http://www.foretagsvardering.org/fakta/wacc-pa-olika-foretag-och-branscher/]WACC[/url] och sänker värdet – samtidigt skruvas oftast prognoserna ner, vilket också har stor effekt på värdet. Den största skillnaden man måste vara medveten om är att [url=http://www.xn--kpa-fretag-ecbe.se/pris-och-varde-ar-tva-olika-saker-nar-du-skall-kopa-ett-foretag/]pris och värde är två helt olika saker[/url]. Eller för att citera en känd företagsvärderare:[br][br][b]Skillnaden mellan pris och värde[/b][br][br][i]Pris är vad du betalar. Värde är vad du får.[/i][br][br]– Warren Buffett [br][br][i]Citerar: ”Tyvärr så ser jag inte hur det ska underlätta för någon som inte är insatt i värderingar, om någon skulle köpa mitt ena bolag till det värde kalkylen visade så tror jag att jag hade haft en mycket sur och olycklig köpare att hantera.”[br][/i][br][br]Om du uppfattar situationen så, så borde rimligen en potentiell köpare, med alla korten på borden, även uppfatta situationen på likartat sätt, och betala mindre än vad ditt företag kanske är värt. Det är som du påpekar så det fungerar. [url=http://www.xn--slja-fretag-l8a3v.se/maximera-forsaljningsvardet-vid-en-foretagsforsaljning/]Anledningar till att olika personer och företag är villiga att betala olika för samma företag >>[/url][br][br]Tack för ditt inlägg i debatten, företagsvärdering är ingen exakt vetenskap, och det du pratar om kommer att bättre åskåddliggöras i denna modell [url=http://www.foretagsvardering.org/avancerad]www.foretagsvardering.org/avancerad[/url] - dock är den inte färdig eftersom jag har lite problem med php kodningen. Det tenderar att bli rätt komplicerat när det finns för många variabler att välja på.
2066
2
Kul, men kanske inte något man har så stor nytta av i nuvarande form. Fick ett värde på mellan 2 och 10 milj.
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
39
Att det är en stor spridning i spannet beror oftast på att det skett affärer med multiplar i stor spridning. T.ex. kanske ett företag inom en sektor har köpts till 0.3 gånger försäljningen samtidigt som noterade bolag kanske handlas till 0.75 gånger omsättningen. Det har rensats för detta, så det är konstigt att du fick så stor spridning. [br][br][b]Riktvärdet[/b] brukar ändå berätta en hel del! Det är som du säger, i ditt fall behövs en närmre analys.[br][br]Skulle vara intressant att veta vad du använt för parameters, bransch med mera... Men förstår om det är känsligt.
2066
2
Borde inte företagets tillgångar spela en potentiellt stor roll i kalkylen? Om jag har ett lager som är värt några miljoner är ju troligtvis företaget värt minst lika mycket?
Med vänliga hälsningar,
Jonathan
39
Vad du räknar ut i modellen är värdet på aktierna i företaget, dvs rörelsen eller market cap. Om någon skulle köpa ditt företag så skulle denna dock betala värdet för aktierna plus/minus nettoskulden. Market cap + nettoskulden är lika med enterprise value vilket är vad en köpare skulle betala för ditt företag. Så om du adderar varulagret, banklån och kassa kan du räkna fram nettoskulden. Kanske inte så tydligt förklarat...[br][br]Läs om skillnaden mellan [url=http://www.foretagsvardering.org/fakta/skillnaden-mellan-enterprise-value-och-market-cap/]market cap och enterprise value[/url]
720
[quote author=corporate link=topic=5603.msg27099#msg27099 date=1248279827][br]Att det är en stor spridning i spannet beror oftast på att det skett affärer med multiplar i stor spridning. T.ex. kanske ett företag inom en sektor har köpts till 0.3 gånger försäljningen samtidigt som noterade bolag kanske handlas till 0.75 gånger omsättningen. Det har rensats för detta, så det är konstigt att du fick så stor spridning. [br][br][b]Riktvärdet[/b] brukar ändå berätta en hel del! Det är som du säger, i ditt fall behövs en närmre analys.[br][br]Skulle vara intressant att veta vad du använt för parameters, bransch med mera... Men förstår om det är känsligt.[br][/quote][br][br]Jag roade mig med att jämföra två av mina bolag. [br]Bolag ett omsätte i fjol 38 miljoner med en vinst på 2 miljoner i ett justerat resultat. Bolag två är ett lite extraknäck. Det bolaget omsatte 1,3 miljoner med ett resultat på 130.000. Bolag ett hamnar i spannet 0 till 6 miljoner i värde och bolag två i spannet 0 till 3 miljoner. Det känns inte på något vis rimligt att skillnaden på dessa två bolag inte skulle vara större.
39
Hej Redkon mfl,[br][br]Tack för era synpunkter och testande. Jag har med anledning av bland annat Redkons resultat ovan ändrat lite i formeln. [br][br]Jag har nu justerat så att värdeintervallet blir mindre genom att minska impacten av gjorda transaktioner inom sektorn. Detta har jag gjort för att för att vissa användare upplevde att spannet "blev för stort". [br][br]Hade jag redovisat resultatet i en liggande graf, hade jag låtit formeln varit oförändrat - då hade det varit enklare att motivera att det kan skilja sig mycket inom en bransch - vilket det oftast gör i gjorda transaktioner. Men när jag redovisat det som jag gjort, i faktiska siffror, då har resultatet verkat alltför spretigt. I själva verket har intervallet bestått av ett minimumvärde och ett max värde. Själva [b]värdet[/b] har fått för lite uppmärksamhet och spannet för mycket, då det borde varit tvärtom.
39
Har fått ihop den avancerade modell, låt mig höra era åsikter för att göra den ännu bättre![br][br][url=http://www.foretagsvardering.org/enkel]www.foretagsvardering.org/enkel[/url][br][url=http://www.foretagsvardering.org/enkel]www.foretagsvardering.org/avancerad[/url]
91
8
Vi har precis publicerat en artikelserie i [url=http://www.foretagande.se/Hur-mycket-ar-mitt-foretag-vart.html]3 delar om att värdera företag[/url], skriven av Helge Ström Olsen.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.