Bokföra kostnader som man haft innan bolagstart?

507
1
Hur ska man bokföra de kostnader man haft innan man startade sitt bolag. Har alltså betalt dem med privata pengar. Bokför man det mot eget kapital eller?Tacksam för hjälp!
Billiga solglasögon - www.trendystuff.se
www.spaweekendhotell.se - Spa portal
41
Hej Danne, [br] [br]Det är ganska vanligt att man har en rad verksamhetsrelaterade kostnader redan innan företaget registrerats. [br] [br]Du får kostnadsföra dessa utgifter, dock under förutsättning att de uppkommit senast året innan du startade verksamheten. Observera att du [b]inte [/b]har rätt att lyfta momsen på dessa kostnader! Rent bokföringsmässig innebär det att du bokar upp hela beloppet (utgiften inkl. moms) på rätt kostnadskonto. [br] [br]Om jag inte minns fel är det ett HB du och brorsan är på G att starta upp. De kostnader du betalat med egna pengar bokför du mot 2018 (egna insättningar delägare 1) och det brorsan betalat bokar du mot 2028 (egna insättningar delägare 2). [br] [br]Hälsningar [br] [br]Åsa
507
1
Tack Åsa! Då tänkte jag rätt!!
Billiga solglasögon - www.trendystuff.se
www.spaweekendhotell.se - Spa portal
T-Beam
[quote="asaasaasa"] [br]Du får kostnadsföra dessa utgifter, dock under förutsättning att de uppkommit senast året innan du startade verksamheten. Observera att du [b]inte [/b]har rätt att lyfta momsen på dessa kostnader! Rent bokföringsmässig innebär det att du bokar upp hela beloppet (utgiften inkl. moms) på rätt kostnadskonto. [br][/quote] [br]Hej Åsa [br]Jag har också ett nystartat företag (enskild firma) och undrar just över detta med att man inte får dra av momsen på det man införskaffat innan start av verksamheten. Jag har sökt i alla tänkbara utgåvor från skatteverket och Lundéns bok "Enskild Firma" och jag hittar restriktioner runt detta men inte något om att moms inte får dras av. Har du tips på någon skrift eller länk där detta tas upp mer? [br] [br]Jag vill inte ifrågasätta ditt kunnande, speciellt när du sysslar med detta mycket och jag har bara erfarenhet av att driva ett handelsbolag några år sedan tidigare. Men eftersom jag hade en del inköp året före som jag skulle vilja ta in i företaget gäller momsen ganska mycket pengar (nåja, relativt för mig i alla fall) så vill jag utröna möjligheterna till botten.
2
Enligt min handläggare på Skatteverket fick jag absolut inte lyfta momsen på de utgifter man har före företagstart, man får dock inkludera momsen i hela utgiften. Detta fick jag surt reda på i samband med en koll på min deklaration. [br] [br]/A
10
Hejsan, [br] [br]Jag har tittat lite på den där frågan avseende momsavdrag för kostnader innan företagsstarten. Ringde upp skatteverket centralt och fick veta att det fanns ett par EG-domar på detta som givit positiva utslag för företagaren. Jag fick även tillgång till en lång skrivelse som skatteverket gjort i frågan. [br]Nedan är saxat ur denna skrivelse: [br] [br]Citat: [br][b][size=18px]16.4 Särskilda skäl – s.k. [br]uppbyggnadsskede[/size] [br]Skatteverket kan besluta att den som påbörjat en verksamhet [br]ska ha rätt till återbetalning av ingående moms i verksamheten [br]innan omsättning förekommit. Som en sammanfattande [br]benämning för särskilda skäl har använts uttrycket uppbyggnadsskede. [br]Syftet är att genom att ge rätt till återbetalning [br]åstadkomma konkurrensneutralitet redan från den tidpunkt [br]verksamheten startar och framför allt om investeringar gjorts i [br]inledningsskedet. Den som medgivits rätt till återbetalning av [br]ingående moms med stöd av 10 kap. 9 § ML ska enligt 19 kap. [br]13 § ML alltid lämna redovisning i skattedeklaration. [br] [br]Att en registrering för moms inte i sig har någon betydelse för [br]rätten till återbetalning för ett nystartat företag framgår av RÅ [br]2002 not. 26. [br] [br]Enligt tidigare praxis krävdes att det var fråga om betydande [br]investeringar och att den påbörjade verksamheten på sikt [br]skulle ha en viss omfattning. Bestämmelserna om särskilda [br]skäl måste dock prövas i ljuset av EG-rätten. EG-domstolen [br]har i mål 268/83, Rompelman, funnit att ekonomisk aktivitet [br]påbörjats redan genom ingående av avtal om anskaffning av [br]tillgångar avsedda att användas i verksamhet som skulle [br]komma att medföra skattskyldighet. Även EG-domstolens mål [br]C-110/94, Inzo, handlade om från vilken tidpunkt ekonomisk [br]aktivitet skulle anses ha påbörjats. Domstolen fann här att den [br]ekonomiska aktiviteten påbörjats redan genom igångsättande [br]av en utredning avsedd att utröna om en viss verksamhet [br]kunde genomföras. I och med att ekonomisk aktivitet hade [br]påbörjats hade företaget rätt till återbetalning av ingående [br]moms.[/b] Slut citat. [br] [br]Men tanke på ovan nämnt så tror jag att det bästa är att i varje enskilt fall ta en diskussion med dels det lokala skattekontoret men även med skattemyndigheten centralt och då hävda denna skrivelse. [br]Om det ger en rätt vet jag inte då jag själv inte prövat ett liknande ärende men jag tror att det är värt ett försök. [br] [br]Jag tycker mig kunna utläsa att EG-domstolen anser att all moms som kan hänföras till näringsverksamheten skall kunna ges avdrag för moms oavsett när den ingående momsen genererats. Allt givetvis under förutsättning att verksamheten är momspliktig. [br] [br]Jag hoppas detta mitt inlägg kan tillföra något till denna debatt :D [br] [br]Bjarne
41
Hej T-Bream, [br] [br]Du efterfrågar skriftlig information om hur momsen ska hanteras på kostnader man haft innan företagsstarten. För att göra det lätt för dig kan jag hänvisa till sid 50 och 98 i den bok du redan har, dvs. Björn Lundéns "Enskild firma" (12:e upplagan). Du kan även ta en titt på momshandledningen som ligger på skatteverkets hemsida. Sök på momshandledning. [br] [br]Som du ser har man i normalfallet inte rätt att lyfta moms på kostnader man haft före företagsstarten. Givetvis kan man ansöka om att bli momsregistrerad under uppbyggnadsskedet. Men, då krävs det att man har särskilda skäl (läs investeringarna är av betydande storlek). Dessa "särskilda skäl" når vi småföretagare sällan upp till... [br] [br]Häls. [br] [br]Åsa
T-Beam
Tack för alla svar.... jag tror att jag ska göra ett försök i alla fall. Jag pratade också med skattekontoret idag för att få en till synpunkt och han tyckte att jag kunde prova....man kan ju inte annat än att få nej. Det värsta är väl att man får "bokföra om" lite om det inte går igenom.
507
1
Hittade ytterliggare kostnader som jag haft innan vi startade vårt bolag som jag missade att bokföra vid starten. Är det för sent att bokföra dem? Eller skulle man gjort det vid företagsstarten? [br] [br]Någon som vet?
Billiga solglasögon - www.trendystuff.se
www.spaweekendhotell.se - Spa portal
41
Hej Danne, [br] [br]Jag tycker gott och väl att du kan lägga in dessa uppstartskostnader i bokföringen - de hör ju till detta räkenskapsår. [br] [br]Hälsn. Åsa
507
1
[quote="asaasaasa"]Hej Danne, [br] [br]Jag tycker gott och väl att du kan lägga in dessa uppstartskostnader i bokföringen - de hör ju till detta räkenskapsår. [br] [br]Hälsn. Åsa[/quote] [br] [br]Ok, vad ska man ta för bokföringsdag då? Är väl bäst att inte dra av momsen oockså, eller skadar det inte att pröva kanske?
Billiga solglasögon - www.trendystuff.se
www.spaweekendhotell.se - Spa portal
507
1
Ingen som har någon teori om vilken bokföringsdag man ska använda?
Billiga solglasögon - www.trendystuff.se
www.spaweekendhotell.se - Spa portal
41
Hej, [br] [br]Boka in verifikationerna på räkenskapsårets första dag. [br] [br]Hälsningar [br] [br]Åsa

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.