Den nya byggmomsen

720
Här finns ju fler redovisningskonsulter så min fråga till er är kort och gått, hur kommer ni att förfara med den nya momsen?

Kommer ni helt att lita på att fakturorna är korrekta eller kommer ni att kontrollera motparten så att det inte blir några momsfel? Och hur gör ni med era klienter, hjälper ni dem i omorganisationen eller litar ni på att "de vet vad de gör"?
Min tanke är att vissa klienter får man ju inte papprerna av förrän när månaden är slut och då kanske en faktura redan är både skriven och betalt/fått betalt för så då är det ju extra känsligt att kanske börja gå in och ändra.

Nästa fråga är periodiseringsproblemet vid den 30/6. Skattemyndigheten säger att skattskyldigheten för moms inträder när tjänsten är utförd, alltså ska det inte spela någonroll när efter det fakturan skrivs vid löpande arbeten, är de utförda innan 30/6 är det vanlig moms. BI säger att det är fakturadatum som i det fallet avgör hur momsen ska hanteras. Eftersom Skatteverket på en direkt fråga säger att fakturatillfället inte har någon betydelse så blir man ju lätt förvirrad. Tog ytterligare ett samtal till skatteverket och fick ett annat svar fast bara nästan. "Skattskyldigheten för moms inträder när intäkten enligt god redovisningssed bokförs". Fine! Det innebär alltså att de bolag som redovisar sina intäkter enligt huvudregeln gäller skatteverkets uppgifter om att det är när jobbet är utfört som har betydelse, för de bolag som redovisar enligt alternativregeln gäller istället fakturatillfället.
Det innebär alltså att det inte bara räcker att ta reda på alla typer av uppdrag ett kundföretag har, det gäller också att veta vilka bokföringsprinciper en leverantör har.
Så hur gör ni? 
2360
31
Ja det finns 2 oika sätt att redovisa moms.
Lars Arenander. Utgivare av boken KVINNA I STRID
720
Ja, det vet jag, och det var det frågan gällde. Kommer ni att helt lita på att era klienter kollat upp sina kunder och leverantörer eller kommer ni själva också att göra kontroller.
456
1
Det är väl varje företagares skyldighet att redovisa rätt uppgifter. Varför skulle en redovisningsbyrå kontrollera detta? Dom gör bara sitt jobb med de underlag som kommer dom tillhanda.[br][br]Vad är din avsikt med frågan?  8)
720
Har du satt dig in i hur den nya momsen skall fungera? Det är kanske inte så lätt alla gånger att redovisa det riktigt och rätt även om man tror sig göra detta.[br]Jag ser för mig scenariot där jag bokför en fatura åt en klient och redovisar helt enligt de fakturor som skrivits. Månaden efter vill skatteverket se underlagen för leverantörsfakturorna och när de får se att bolag X fakturerat 10.000 + moms så visar det sig att den fakturan borde varit utställd enligt de nya reglerna och alltså är det min klient som är skattskyldig, inte leverantören. Klienten får ett skattetillägg och måste dessutom betala moms på beloppet till Skatteverket trots att de redan betalt till leverantören. Vems fel tror du det blir, inte klientens eftersom det är jag som redovisat till skatteverket.[br]Eller vänd på det. Klienten tror sig fakturera en kund som det inte ska vara moms till. Vid kontrollen visar det sig att det visst borde varit så, alltså har man inte fått eller redovisat moms fast man borde och återigen tillkommer skattetillägget + naturligtvis att man måste betala moms som man inte fått.[br]Problemet är ju att många kunder inte själva vet om att de omfattas av de nya reglerna så helt lätt är det inte. Hur många bönder finns det inte som också när de har tid "hyr ut sig" och kör med sina maskiner åt ex en anläggare. Inte upplever de sig som byggföretag för det men det är ju vad de blir nu.[br]Jag undrade bara hur övriga redovisningskonsulter här kommer att göra med den problematik som uppstår nu. Jag trodde att forumet var öppet för alla att ställa frågor på vilka nivåer man ville, inte bara frågan om vilket konto som ska användas. Jag vet att inte frågan berör "järngänget" här men det kan ju faktiskt också få lov att finnas frågor och disskusioner som inte berör er men som är av högsta intresse för vissa andra men jag får väl vända mig till något annat ställe då.[br][br][br]
720
[quote author=DEJI link=topic=2456.msg9538#msg9538 date=1181544479][br]Varför skulle en redovisningsbyrå kontrollera detta? Dom gör bara sitt jobb med de underlag som kommer dom tillhanda.[br][/quote][br][br]Då har du nog grovt missförstått vad en redovisningskonsult är för något, du talar om en bokföringsbyrå.
1616
3
Det är svårt att särskilja begreppen!  ;)[br][br]Du får bäst svar genom att kontakta skattemyndigheten. Se gärna till att få allt skriftligt med namn på vem som svarar dig då det är personen du kan referera till. [br][br]Här inne finns med stor säkerhet "järngäng" men även hjärngäng. Dock är ingen så bra att den kan allt och jag tror du tyvärr hitintills vet mest inom området, tills någon annan svarar.  ;)[br][br]Med vänliga hälsningar[br][br]Magnus Olsson[br][b]Uddatorp AB[/b]
Må väl!
456
1
[quote author=Redkon link=topic=2456.msg9549#msg9549 date=1181552572][br][quote author=DEJI link=topic=2456.msg9538#msg9538 date=1181544479][br]Varför skulle en redovisningsbyrå kontrollera detta? Dom gör bara sitt jobb med de underlag som kommer dom tillhanda.[br][/quote][br][br]Då har du nog grovt missförstått vad en redovisningskonsult är för något, du talar om en bokföringsbyrå. [br][/quote][br][br]*sorry*  ???
720
[quote author=Mojo link=topic=2456.msg9550#msg9550 date=1181552947][br]Det är svårt att särskilja begreppen!  ;)[br][br]Du får bäst svar genom att kontakta skattemyndigheten. Se gärna till att få allt skriftligt med namn på vem som svarar dig då det är personen du kan referera till. [br][br]Här inne finns med stor säkerhet "järngäng" men även hjärngäng. Dock är ingen så bra att den kan allt och jag tror du tyvärr hitintills vet mest inom området, tills någon annan svarar.  ;)[br][br]Med vänliga hälsningar[br][br]Magnus Olsson[br][b]Uddatorp AB[/b][br][/quote][br][br]Antagligen är jag helt oförmögen att formulera mig så att det blir begripligt. Jag vet reglerna, jag kan avgöra om det ska vara moms eller ej, jag behöver inga svar på de frågorna av skatteverket. Vad jag frågade var hur andra kommer att hantera problematiken runt gränsdragningsfrågorna. Vems ansvar ska det vara att ta reda på om en bonde också har hyrt ut sig och sin lastare till ett entreprenadföretag ex tre gånger så att han alltså är smittad av de nya reglerna när elektikern ska sätta upp nya lampor i ekonomibyggnaden. Vems ansvar är det att kontrollera om en bostadsrättsförening tar betalat av sina hyresgäster för reparationer eller bara förmedlar kontakter med hantverkare. Vems ansvar är det att kontrollera att firman jag köper en projektledartjänst ifrån verkligen inte är klassad som ett 45-bolag av skatteverket. [br][br]Visst i teorin är det klientens ansvar att kontrollera men dels kommer inte alla att kunna svara riktigt på frågorna eftersom de inte själva vet, dels så är det trots allt jag som åtar mig att göra momsdeklarationerna riktiga till klienten.[br][br]
456
1
Ja, om jag förstår dig rätt så vill du göra ett bra jobb, och framför allt ett RÄTT jobb. Men jag har svårt att tro att du kan ställas till svars för eventuella felaktigheter om detta nu uppstår. [br]Du skall få in underlag som styrker den bokföring/redovisning som skall utföras och är underlagen otydliga/felaktiga eller missvisande så får detta korrigeras med kompletterande underlag.[br][br]Det är alltid näringsidkaren som har skyldigheten. [br][br]Han/hon köper "bara" tjänsten av konsulter eller byråer som stöd i sin egna verksamhet. Däremot kan det säkert finnas enskilda avtal eller andra överenskommelser om att konsulten skall bevaka allting. Då kostar det mer antar jag och ställer problematiken i annan dager...[br][br]Du får helt enkelt kräva av dina klienter/kunder att dom markerar i vilket syfte dom utfört arbetet..[br][br]Hur andra kommer att göra är ganska svårt att besvara men det kommer säkert upp ett och annat pilotfall som styr detta framöver.. Allting har sina "barnsjukdomar" ;)
720
[quote author=DEJI link=topic=2456.msg9557#msg9557 date=1181571367][br]Han/hon köper "bara" tjänsten av konsulter eller byråer som stöd i sin egna verksamhet. Däremot kan det säkert finnas enskilda avtal eller andra överenskommelser om att konsulten skall bevaka allting. Då kostar det mer antar jag och ställer problematiken i annan dager...[br][/quote][br][br]Jag kan inte tro att vi arbetar så vansinnigt annorlunda än alla andra redovisningskonsulter. Men våra klienter sköter sin dagliga verksamhet i företaget resten tar vi hand om. Vi har visserligen ställt ett krav på våra byggföretag att de ska gå på något av alla dessa informationsmöten som nu hålls om momsen men jag föreställer mig inte att det egentligen ska ge dem något mer än en förståelse för själva systemet. [br]Nu vet jag inte vad du menar med "bevakar allt" men ingen av våra klienter behöver själva söka någon information de inte redan har, den får de hos oss.[br]
720
[quote author=DEJI link=topic=2456.msg9557#msg9557 date=1181571367][br][br]Du får helt enkelt kräva av dina klienter/kunder att dom markerar i vilket syfte dom utfört arbetet..[br][br][/quote][br][br]Det är inte det säljande bolagets arbete eller syfte som avgör hur momsen ska hanteras, det är det köpande bolagets verksamhet. Eller snarare ev verksamhet. Jag förstår tanken med att strama till momsen men det blir ju på gränsen till bissart när inte ett företag själva ens vet om de omfattas av de nya reglerna.
456
1
[quote author=Redkon link=topic=2456.msg9563#msg9563 date=1181589246][br][quote author=DEJI link=topic=2456.msg9557#msg9557 date=1181571367][br]Han/hon köper "bara" tjänsten av konsulter eller byråer som stöd i sin egna verksamhet. Däremot kan det säkert finnas enskilda avtal eller andra överenskommelser om att konsulten skall bevaka allting. Då kostar det mer antar jag och ställer problematiken i annan dager...[br][/quote][br][br]Jag kan inte tro att vi arbetar så vansinnigt annorlunda än alla andra redovisningskonsulter. Men våra klienter sköter sin dagliga verksamhet i företaget resten tar vi hand om...[br][/quote][br][br]Ja, visst fungerar det säkert så som du säger, men jag menar att enligt lag så är det alltid näringsidkaren som är ytterst ansvarig för bokföringen. Om han väljer att outsourca detta till en extern part fråntar inte det skyldigheten i alla fall. Möjligen om ett separat avtal skrivs mellan dessa parter...[br][br]
456
1
[quote author=Redkon link=topic=2456.msg9564#msg9564 date=1181589625][br][quote author=DEJI link=topic=2456.msg9557#msg9557 date=1181571367][br][br]Du får helt enkelt kräva av dina klienter/kunder att dom markerar i vilket syfte dom utfört arbetet..[br][br][/quote][br][br]Det är inte det säljande bolagets arbete eller syfte som avgör hur momsen ska hanteras, det är det köpande bolagets verksamhet. Eller snarare ev verksamhet. Jag förstår tanken med att strama till momsen men det blir ju på gränsen till bissart när inte ett företag själva ens vet om de omfattas av de nya reglerna. [br][/quote][br][br][u]Den[/u] som lämnar över uppgifterna [u]och skall tillämpa dessa nya regler[/u] måste väl lämna någon form av bevis varför tjänsten utfördes? Precis som med övriga transaktioner där fakturor, kvitton etc skall finnas och sparas för att ge underlag till bokföringen.. Eller körjournler för rätten att dra av för bensinkostnader, eller matkvitton för måltider/representationer...[br][br]Jag kanske är ute på helt fel spår nu, men för mig låter det som ganska enkelt att det alltid skall finnas underlag för allt man avser bokföra i verksamheten.
720
[quote author=DEJI link=topic=2456.msg9570#msg9570 date=1181591907][br][br][u]Den[/u] som lämnar över uppgifterna [u]och skall tillämpa dessa nya regler[/u] måste väl lämna någon form av bevis varför tjänsten utfördes? Precis som med övriga transaktioner där fakturor, kvitton etc skall finnas och sparas för att ge underlag till bokföringen.. Eller körjournler för rätten att dra av för bensinkostnader, eller matkvitton för måltider/representationer...[br][br]Jag kanske är ute på helt fel spår nu, men för mig låter det som ganska enkelt att det alltid skall finnas underlag för allt man avser bokföra i verksamheten.[br][/quote][br][br]Det handlar inte om att det inte finns underlag, det är väl en självlarhet, utan det handlar om hur momsen ska faktureras. [br]Antag ex att bolag X jobbar som totalentreprenörer vid ett fastighetsbygge. De lägger ut all elinstalatiion på bolag Y. Det är då en byggtjänst som faktureras till ett bolag som i sin tur säljer byggtjänster så det är solklart. Fakturan ska skrivas utan moms och det är bolag X som är skattskyldiga för bolag Y:s moms.[br][br]Så kan det bli lite knepigare: Bolaget X behöver också en extra projektledare och köper in den tjänsten från ett annat bolag. Trots att denna projektledare enbart arbetar med byggen så är inte hans tjänst en byggtjänst och omfattas alltså inte av reglerna utan han fakturerar med moms och är själv skattskyldig för sin moms.[br][br]Han som nu hyr ut sig som projektledare åtar sig också lite egna mindre bygguppdrag. Då fungerar han bara som mellanhand och lägger sedan ut hela jobbet på någonannan. Nu ska två bolag fakturera projektledarens bolag, en som också jobbar som projektledare och en som jobbar med att bygga. [br][br]Att byggbolaget fakturerar utan moms stämmer ju helt enligt samma princip som i första exemplet, byggtjänst är utan moms till annat bolag som "säljer" vidare. Här är naturligtvis både projektledningbolaget och dess underleverantör medvetna om att det inte är projektledaren som själv ska ha fastigheten uatn att någon annan är slutkund.[br][br]Problemet uppstår nu när projektledare ska fakturera projektledare. Enligt exempel två så är projektledning en tjänst som undantas från den omvända skattskyldigheten så att det fakturerande bolaget ska fakturera momsen och själva är skattskyldiga. Men nu har det bolag som får fakturan ju också sålt en byggtjänst genom att ta in ett uppdrag och sälja det vidare, alltså är bolaget smittat och projektledaren ska inte fakturera med moms utan det köpande bolaget är den momsskyldiga. Alltså måste den projektledare som ska fakturera först kontrollera så att hans kund aldrig sålt något som faller under reglerna för byggtjänster för att veta hur han ska fakturera.[br][br]Bolag X är en elaffär. De har butik och säljer material men erbjuder också kunder hjälp med installationer. När de säljer varor så är det vanlig moms, när de säljer varor och samtidgt utför installationer så är det omvänd moms. Om nu elaffären behöve ha ommålat så anlitar man en målerifirma. En målarfirma som målar i en butik borde ju naturligtvis fakturera med moms men eftersom denna firma kanske har utfört någon installation också så kan et bli fråga om omvänd skattskyldighet.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.