MOMS PÅ KUNDFORDRAN

3
Hjälper min dotter med bokföring i hennes enskilda firma. Vid årsskiftet fanns kundfordringar som vi bokförde enl nedandebet kto 1510 Kundfordringar

kredit kto 3010 Arbete

kredit kto 2611 MomsDeta innebar att den totala utgående momsen ökade ochingick vid den årsavstämning som gjorts.Min fråga, skulle momsen ha redovisats som momsfordran typ kto 1650 i stället?
488
Förstår nog inte riktigt frågan. Hade dottern inte haft någon annan verksamhet under resten av året? Hur har ni gjort med den momsen? Den här momsen ska behandlas på samma sätt som all annan moms under året.
3
Karin, [br] [br]Tack för ditt svar, förstår nu att min fråga var något vag. [br]Under året 2006 har vi bokfört momsen månadsvis enligt kontantmetoden men i samband med årsskiftet och där vi hade en kundfordran (arbete utfört dec 2006 - betalning jan 2007) så ingick en moms som jag sedan (2007) inte visste hur jag/vi skulle hantera. [br] [br]Har nu erhållit ett svar på frågan från annat håll så jag kommer stt stänga frågan [br] [br]tack [br]bono

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.