Bokföring av skuld på momskontot

4
Hej,Jag redovisar och betalar moms varje månad för mitt KB. Jag har hittills alltid betalat in exakt samma summa som jag redovisat till skatteverket vilket inneburit att mitt redovisningskonto för moms (2650) alltid stått på 0 efter det att jag betalat in månadens moms. Eftersom jag ofta betalat in lite i förväg har jag haft lite plusränta på företagets skattekonto.I december missade jag en momsinbetalning vilket gjorde att en skuldränta uppstod. För att inte stå på minus betalade jag för januari in januari månads moms + en summa som motsvarade min ränteskuld. Konsekvensen av detta är att jag står på plus igen hos skatteverket, men att mitt redovisningskonto (2650) inte står på 0 längre. Det kanske inte spelar någon roll, men jag skulle föredra att det nollades efter varje inbetalning till skatteverket för att ha full koll. Så frågan är: Ska/Kan de extra pengar jag betalade in i januari för att täcka skulden bokföras på något annat konto än 2650? Har någon något annat förslag till lösning eller har jag egentligen inget problem att lösa? 🙂mvh

Thomas
720
Du ska bokföra vad som verkligen händer och inget annat. När du betalade in i momsen + ränat måste du också bokföra det som detta, du kan inte motboka momskontot för hela betalningen eftersom det inte är detta du betalar. [br] [br]Sedan har jag lite svårt att se hur du alltid kan få momskontot till 0. Du bokar upp en skuld för januari, du bokar upp en skuld för februari och sedan betalar du januaris moms den 13 mars. Då har du ju fortfarande skulden för februari på momsredovisningskontot. [br] [br]Även om du skulle betala momsen för januari redan i februari så är betalningen i det läget bara en överföring av pengar från ditt bankkonto till ditt skattekonto. Betalningen av momsen kan du inte boka förrän den dagen Skatteverket kvittar dina inbetalda pengar mot din inskickade momsredovisning.
4
[quote="Redkon"]Du ska bokföra vad som verkligen händer och inget annat. När du betalade in i momsen + ränat måste du också bokföra det som detta, du kan inte motboka momskontot för hela betalningen eftersom det inte är detta du betalar.[/quote] [br]Absolut. Jag har inte bokfört det ännu och är osäker på hur, vilket är anledningen till min fråga. [br]Låt oss säga att jag hade 8000 att betala in för momsen för januari och att jag dessutom betalade 200 kr för att betala den skuldränta som uppkommit p.g.a av en för sen inbetalningen av decembermomsen. [br] [br]8200 1940 K [br]8000 2650 K [br] [br]men var bokförs de övriga 200 kronorna? [br] [br]Något som möjligen komplicerar det hela är att skuldräntan inte var exakt 200 kr utan något mindre så jag la på 30 kr extra för att vara säker på att hela skulden skulle vara betald även om skuldräntan hade hunnit ökas på ytterligare till dess betalningen var registrerad hos skattemyndigheten (det hade den dock inte...) [br] [br][quote="Redkon"] [br]Sedan har jag lite svårt att se hur du alltid kan få momskontot till 0. Du bokar upp en skuld för januari, du bokar upp en skuld för februari och sedan betalar du januaris moms den 13 mars. Då har du ju fortfarande skulden för februari på momsredovisningskontot. Även om du skulle betala momsen för januari redan i februari så är betalningen i det läget bara en överföring av pengar från ditt bankkonto till ditt skattekonto. Betalningen av momsen kan du inte boka förrän den dagen Skatteverket kvittar dina inbetalda pengar mot din inskickade momsredovisning. [br][/quote] [br] [br]Jag får aldrig tillbaka moms från skattemyndigheten utan betalar in varje månad. När jag lagt in bokföringsordern för momsen krediteras ju Redovisningskontot (2650) med den summa som skall betalas in för månad 1. Exakt denna summa betalar jag in till skattekontot [u]innan[/u] jag bokför momsen för månad 2 - alltså hamnar redovisningskontot på 0 mellan redovisningarna. Är det fel?
100
[quote="th0car"][quote="Redkon"]Du ska bokföra vad som verkligen händer och inget annat. När du betalade in i momsen + ränat måste du också bokföra det som detta, du kan inte motboka momskontot för hela betalningen eftersom det inte är detta du betalar.[/quote] [br]Absolut. Jag har inte bokfört det ännu och är osäker på hur, vilket är anledningen till min fråga. [br]Låt oss säga att jag hade 8000 att betala in för momsen för januari och att jag dessutom betalade 200 kr för att betala den skuldränta som uppkommit p.g.a av en för sen inbetalningen av decembermomsen. [br] [br]8200 1940 K [br]8000 2650 K [br] [br]men var bokförs de övriga 200 kronorna? [br] [br]Något som möjligen komplicerar det hela är att skuldräntan inte var exakt 200 kr utan något mindre så jag la på 30 kr extra för att vara säker på att hela skulden skulle vara betald även om skuldräntan hade hunnit ökas på ytterligare till dess betalningen var registrerad hos skattemyndigheten (det hade den dock inte...) [br] [br][quote="Redkon"] [br]Sedan har jag lite svårt att se hur du alltid kan få momskontot till 0. Du bokar upp en skuld för januari, du bokar upp en skuld för februari och sedan betalar du januaris moms den 13 mars. Då har du ju fortfarande skulden för februari på momsredovisningskontot. Även om du skulle betala momsen för januari redan i februari så är betalningen i det läget bara en överföring av pengar från ditt bankkonto till ditt skattekonto. Betalningen av momsen kan du inte boka förrän den dagen Skatteverket kvittar dina inbetalda pengar mot din inskickade momsredovisning. [br][/quote] [br] [br]Jag får aldrig tillbaka moms från skattemyndigheten utan betalar in varje månad. När jag lagt in bokföringsordern för momsen krediteras ju Redovisningskontot (2650) med den summa som skall betalas in för månad 1. Exakt denna summa betalar jag in till skattekontot [u]innan[/u] jag bokför momsen för månad 2 - alltså hamnar redovisningskontot på 0 mellan redovisningarna. Är det fel?[/quote] [br]Det ska bli noll på konto 2650, efter varje månad. För att fyllas på med nya siffror nästkommande månad osv.
720
[quote]Absolut. Jag har inte bokfört det ännu och är osäker på hur, vilket är anledningen till min fråga. [br]Låt oss säga att jag hade 8000 att betala in för momsen för januari och att jag dessutom betalade 200 kr för att betala den skuldränta som uppkommit p.g.a av en för sen inbetalningen av decembermomsen. [br] [br]8200 1940 K [br]8000 2650 K [br] [br]men var bokförs de övriga 200 kronorna?[/quote] [br] [br] [br]I december när du blev debiterad ränta på ditt skattekonto skulle du bokfört det som räntekostnad. [br]D 8323 170 [br]K 1630 170 [br] [br]Skattekontot ska vid en avstämning per 31/12 visa samma belopp på kontoutdraget som i din bokföring och det gör det inte som du inte bokar upp kostnaden så att du får ett negativt saldo i bokföringen för kontot 1630 som avser själva skattekonoto [br] [br]När du nu betalar så debiterar du 1630 med de 200 exktra du betalar så blir istället saldot på kontot 30 kr vilket då ska stämma med saldot på kontoutdraget [br] [br][quote]Jag får aldrig tillbaka moms från skattemyndigheten utan betalar in varje månad. När jag lagt in bokföringsordern för momsen krediteras ju Redovisningskontot (2650) med den summa som skall betalas in för månad 1. Exakt denna summa betalar jag in till skattekontot [u]innan[/u] jag bokför momsen för månad 2 - alltså hamnar redovisningskontot på 0 mellan redovisningarna. Är det fel?[/quote] [br] [br]Om vi nu tänker oss momsen för januari så ska den bokföras den 31 januari och betalas den 12:e mars. Däremellan finns en momsredovisning att bokföra i februari. [br]Om saldot på kontot någonsinn ska kunna bli 0 så innebär det endera att [br]1 du inte bokför momsen för februari förrrän efter den 12:e mars vilket du naturligtvis inte kan göra [br]2 du bokför betalningen av momsen för januari innan den sista februari vilket du inte heller kan göra. [br] [br]Om det är alternativ 1 du gör så kan det visst hända att inte momsen för februari hinns med att omföras med momsrapporten förrän en bit in i mars men oavsett när du bokför den så måste verifikationsdatum vara 28/2 och du har alltså saldot av två momsredovisningar på kontot 2650 [br] [br]Om det är alternativ 2 du gör så kan du inte boka en betalning i förtid som en betalning av momsen. Vad du då gör är bara en överföring av pengar till sitt skattekonto där de finns som +pengar fram till den 12:e mars när överskottet på kontot tas till betalning av momsen. [br] [br]Skattekontot är alltså bokföringsmässigt att betrakta som ett bankkonto där pengar kommer in och där pengar dras till betalningar. Däremot om man betalar exakt summa på exakt datum så brukar jag aldrig låta beloppen "vända" på 1630 utan direkt ta det mot rätt skuld men om det så bara är 1 krona som stannar på kontot eller fattas så måste även skattekontot bokföras.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.