Sålt vara 12/31 2023 - gett till kund 2024

44
Hej.

Om jag sålt, d.vs. mottagit pengar för en vara i slutet av året, 12/31 men levererat varan i början av 2024,
då ska denna vara vara kvar rent bokföringsmässigt som varulager för år 2023?
1478
248
Ja, men du måste ju boka in betalningen som en skuld till kunden,  Exemeplvis på konto 2420, och du ska även redovisa momsen på försäljningen.
När du sen levererar så bokar du bort skulden på konto 2420 mot varulagret.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.