Bokföra händelser som saknar givet verifikat? T ex omföring av kapital.

20
Jag har alltid bokfört händelser som saknar verifikat (som faktura, kvitto, kontoutdrag, dokument/utdrag från SKV etc) utan, t ex omföring av kapital i början på året, men har fått höra att även dessa behöver någon form av dokumentation förutom själva bokföringsposten. Stämmer detta och hur gör ni? Skulle kännas lite dumt att skriva någon form av bokföringsorder som säger exakt det som syns i bokföringen.

Tacksam för input!
1046
52
Jo, det är väl just en bokföringsorder du ska ha som underlag för sådana överföringar. Man kan väl även tänka sig att man kompletterar med någon text som anger vad det handlar om eller ett beräkningsunderlag för att härleda varifrån beloppen kommer.
20
Ja detta känns ju som något bokföringsprogrammen borde kunna skapa automatiskt. När man bokar om 20-konton mot eget kapital i början på året i enskild firma, borde man då bifoga ett utdrag ur huvudboken som visar ingående saldo på de konton man bokar om ifrån?
1046
52
Nu tycker jag ju att man i enskild firma ska boka om 20-konton samt årets resultat mot eget kapital som sista verifikation för det år det gäller, alltså en årsavslutverifikation och det finns bokföringsprogram som med automatik kan beräkna och kontera en sådan.

Visst kan man i en sådan bifoga ett utdrag ur huvudboken för att göra det mer tydligt.
20
Visst görs det automatiskt i Bokio t ex: https://www.bokio.se/hjalp/bokslut/bokslut/omforing-nollstallning-eget-kapital-i-enskild-firma/

Men underlaget får man skapa själv (konstigt nog står det i guiden att man ska välja "utan underlag").
1046
52
Nu vet jag inte mycket om Bokio, men i den länken står det att bokslutet ska vara färdigställt och avslutat, så det verkar ju enbart handla om att flytta underkonton till eget kapital till huvudkontot för eget kapital.

I eFRedo finns en funktion för automatisk årsavslutverifikation och den utför då både bokslutet och överföring från underkonton till eget kapital.
20
Ja det var det jag menade, att flytta mellan underkonton. Bokio gör det ju också mer eller mindre automatiskt men som en händelse i början på nästa år. Jag är inte revisor och har egentligen inga åsikter om detta. Vad för underlag skapas i eFRedo till den här bokslutshändelsen?
1046
52
I eFRedo är underlaget en bokföringsorder som visar den kontering som utförs och den består ju då av bokföring av årets resultat, nollning av underkonton till eget kapital och kontering av nettot mot huvudkonto för eget kapital.

Det skapas alltså inget underlag som visar vilka resultatkonto-saldon som årets resultat beräknats ifrån vilket jag antar du är ute efter, men det är ju absolut något som underlaget skulle kunna kompletteras med.
20
Blir det då inte exakt samma information som i själva konteringen? Dvs den är helt överflödig?
1046
52
Nej, jag tänkte att det i bokföringsunderlaget skulle kunna visas information om hur beloppet som konteras för årets resultat beräknats (dvs vilka konton/belopp som adderats ihop för att komma fram till det belopp som bokförs i verifikationen).

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.