Bokföring av upplupen ränta, hela aktiekapitalet utraderas?

2
Hej,

Förstår att detta inte är nog ett problem i praktiken men undrar hur jag bör göra för att vara på det gröna.

Grundande mitt helägda holdingbolag i maj 2022 med 25 000 kr i aktiekapital.
Sålde just efter grundades, från mig privat till bolaget på revers, andelar i ett onoterat privat bolag för anskaffnignskostnad 700 000. Reversen var räntebelagd med statslåneränta + 3%.

I mars 2023 sålde bolaget dessa aktier för 1,5 miljoner kronor.
Nu försöker jag göra bokslut och upprätta en årsredovisning för 2022.
Naturligtvis finns det inget annat att bokföra en köpet av dessa aktier samt att boka upp upplupen ränta per 31 december 2022. 
Denna upplupna ränta/kostnad blir ganska exakt 25 000 kr - vilket innebär 0 i aktiekapital? 
 
1479
250
Jo, men det är ju inget bekymmer eftersom bolaget har andra tillgångar för 700 000  ( aktierna )

Reversen från dig skriver du om till 675 000 och bokar in 25 000 som ett aktieägartillskott på konto 2093 eller 2094, och då återställer du det egna kapitalet.
Aktieägartillskottet kan du sen ta tillbaka när vinsten för försälningen har kommit in.

Sen förmodar jag at du tagit upp försäljningen på 700 000 i din privata deklaration....
2
Hallå där Ingvar!

Tack för svar.

Nej, jag har inte tagit upp försäljningen i min privata deklaration. Jag betalade 700 000 för aktierna privat och sålde dem till bolaget för 700 000. Uppstod ingen vinst/förlust så tänkte att det inte behövdes - har jag gjort fel? 
1479
250
Fel och fel.. Då är det väl inte hela världen.  Bara du har papper på det som du kan visa ifall nån frågar.
Om skatteverket går in och kollar ditt konto och ser att det kommit in och gått ut 700 000, så kan dom bli lite nyfikna. Men den risken är inte så stor.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.