Banklån näringsverksamhet privat konsumtion

1
Det är möjligtvis inte etiskt riktigt men..... min enskilda näringsverksamhet har visst överskott och även belåningspotential hos banken. Jag skulle vilja låna å köpa typ bil, bostad etc.och nyttja ränteavdrag.

kan jag bokföringsmässigt låna i bank å fiktivt bokföra dem i tex posten "kassa"? Och dra av räntan? 
1073
139
Om du menar att du har ett överskott i enskilda firman i form av kontanta tillgångar (bankmedel) som redan är inkomstbeskattade, hindrar inget att du tar ut dessa som eget uttag, då finns ingen mening att blanda in kassan. Skulle det därmot vara så att tillgångar är avsatta i expansionsfond kan inte eget uttag utföras utan vidare, det skulle innebära att expansionsfonden måste återtas och då förmodligen innebära högre skatt. Där kan väl en påstådd överföring till "kassa" vara en möjlighet. Problemet är att vid en eventuell myndighetskontroll skulle du inte ha någon kassa att visa upp.

När det gäller att låna i firman för att nyttja "ränteavdrag", så finns det ingen anledning att blanda in kassan, där kan eget uttag utföras på de pengar som lånas in. Det fins inget speciellt ränteavdrag i enskild firma utan i det här fallet handlar det om att de tillkomna ränteutgifterna ska medföra en minskad inkomstskatt och för att det ska vara meningsfullt är ett krav att enskilda firman har ett resultat som medför högre marginalskatt än de 30 % ränteavdrag som en privat belåning skulle innebära.
 

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.