Motbokning eget kapital i balansräkningen

1
Jag bokför en enskild firma. Den har inget bankkonto och alla inköp sker via egen insättning. Hur gör jag i årsbokslutet? Ska jag nollställa det egna kapitalet genom eget uttag efter att jag bokfört in årets vinst? Om inte vilken tillgång ska jag motboka det egna kapitalet med? 
1031
52
I årsbokslutet ska du nolla samtliga underkonton till Eget kapital och motboka dessa mot kontot för Eget kapital. Även årets resultat ska motbokas mot Eget kapital. Enklast är att ha ett bokföringsprogram som automatiskt beräknar beloppen och utför denna kontering.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.