Kan skuld vara varulager?

25
Min balansräkning första året:
Tillgångar: 20 000 (bank)
Eget kapital: -50 000
Skulder: 70 000
Men, mina skulder som står ovan är köp av varor (från privatperson) som mitt företag ska sälja, räknas det som varulager också? hur blir balansräkningen då? Gäller AB
1009
211
Hej,

Menar du att du köpt varor som ska säljas och ännu inte betalat? I sä fall är dessa både en skuld och tillgång (lager). Däremot ska du göra en lagerinventering och värdera lagret enligt lägsta värdes princip. Så det kan vara lägre värde än vad du köpt det för. 

Sedan om första året är klart så kanske du har ett resultat som påverkar eget kapital på balansräkningen. 
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.