Fastighet som apportegendom

1

Jag skall anlägga och driva en solcellspark. Den skall anläggas på min obebyggda fastighet som jag äger privat..Skogen skall avverkas. Vilket sätt är det fördelaktigast att mitt AB får tillgång till marken? Att jag för över hela fastigheten som apportegendom eller att AB:t arrenderar den halva av fastigheten som behövs för solcellsanläggningen. Är det mest gynnsamt att avverka och sälja skogen före eller efter den förts över som apportegendom, om den blir apportegendom?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.