Bokföring av såld bil i AB

54
Vi har två bilar i vårt AB. Vi köpte de för 140 000:-. Vi har skrivit av de med 35 000:- så de är bokförda till 105 000:-. Nu har vi sålt de för 85 668:- men vi har lämnat in de som en delbetalning för vi har skaffat två leasingbilar istället.

Hur ska jag bokföra denna "försäljning"?Mvh Cissi
589
1
Ni har alltså gjort en bokföringsmässig förlust på 19.332 kr. [br] [br]Anta att ni har konto 1240 som anskaffningskonto för bilarna, konto 1249 för ackumulerade avskrivningar. [br] [br]Bokföringen blir sålunda: [br]Konto 1240 kredit 140.000 kr. [br]Konto 1249 debet 35.000 kr. [br]Konto 7973 debet 19.332 kr. [br]Konto 1790 debet 85.668 kr. [br] [br]Det är den sista raden som gör det lite svårare kommer. Ni har alltså skaffat leasingbilar där ni erlagt försäljningssumman för era gamla bilar som s.k. "första förhöjd hyra", om jag förstått det rätt. Denna hyra ska periodiseras över leasingperioden, som normalt är 36 månader. Summan som ligger på konto 1790 ska alltså varje månad minskas med 1/36-del av de 85.668 kr (men i praktiken gör man ofta detta en gång per år, vid bokslutet). [br] [br]Om jag har förstått dig rätt.
54
Tack så hemskt mycket för svart! [br] [br]Hälsn Cissi

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.