Bokföring av moms inför bokslut

0
Min firma (AB) har räkenskapsår 1 juni ~ 31 maj och momsredovisning görs kvartalsvis.
Jag använder Bokio för den löpande redovisningen, men dess funktion för bokslut hanterar inte nollning av momskonton inför bokslut.

Vid årets bokslutsdatum finns en momsfordran uppdelad på 2640 och 2641, blir det då rätt med följande 4 verifikat:

Inför bokslut:
2021-05-31
2640 K 657,8
2641 K 15,0
2650 D 672,8

2021-05-31
1650 D 672,8
2650 K 672,8

Återföring vid ingången av nästa räkenskapsår:
2020-06-01
1650 K 672,8
2650 D 672,8

2021-05-31
2640 D 657,8
2641 D 15,0
2650 K 672,8
1009
211
Hej, Om du inte redovisar moms 31/5 så finns det igen anledning att nolla momskonton. Däremot måste du lägga en momsfordran (alltså den totala fordran eller skuld) på rätt plats i bokslutet. Klarar inte programmet att bara flytta konton till rätt plats så får du väl bokföra som du föreslår och återföra 1/6. Ev kan man ju hoppa över konto 2650 om man ser att det blir en fordran, och direkt bokföra på 1650.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.