Startsida

Hur korrigera felaktig bokföring?

Skapad - Senast uppdaterad
Inlägg: 0
Hej
Har sedan något år ett litet AB med liten verksamhet och få in/-utgifter varför jag hittills skött bokföring enl kontantmetoden på egen hand. Sitter nu med bokföringen gällande 2020 och har sent omsider upptäckt några problem.

Vid arbete på annan ort 2019 betalade mitt AB resan, men det förstod jag sedan inte var korrekt och summan har återförts, från mig till AB. Dock skedde en felaktighet från SJs sida och den initialt erlagda betalningen var för stor varför mitt AB erhöll en återbetalning om 316 kr (som ju eg skulle gå åter till mig som redan till fullo ersatt AB). Minns inte hur jag tänkte, ev uppfattande jag posten som utförd utbetalning till mig(?) men så var inte fallet. Pengarna kom in och kvarstår i AB.
Återbetalningen bokförde jag hursomhelst som: Debet 1685 (kortfristig fordran), Kredit 1930.

Tror jag begick ett dubbelfel som jag skulle vilja reda ut.
1. Konto 1685 kortfristig fordring antar jag var felaktigt då det helt enkelt inte rörde sig om en fordring (men medförde lika felaktigt i utgående balans kortfristig fordring).
2. Summan bokfördes som kostnad för AB då jag krediterade 1930, men medförde eg ökning av egen kassa.
Den som förlorat är väl eg jag som inte fått åter mina privata pengar men jag vill förstås korrigera misstagen.

Kan jag i vid redovisning av 2020 vända den felaktiga posten, dvs Kredit 1685 och Debet 1930, för att bli av med den felaktiga kvarstående fordringen och korrigera kassan?

Hur bokför jag sedan korrekt utbetalningen av 316kr till mig? Kredit 1930, debet...??

Vore tacksam för hjälp!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.