Utdelning istället för återbetalning av lån till ägare

5
Jag har ett holdingbolag som inte är operationellt (ej moms osv.), jag har sålt mitt innehav i ett annat (onoterat) bolag till det för underpris (omkostnadsbelopp) och bolaget har därmed en mindre skuld mot mig.
Bolaget har även sålt vidare en del av dessa värdepapper och gått med en liten vinst.

Jag hade tänkt ta ut en del av vinsten som utdelning och återbetala mitt lån i år, däremot undrar jag om det tekniskt sett går att sätta en marknadsmässig ränta på lånet och vänta några år med utbetalningen?

1. Bolaget behöver inte pengarna (lånet) egentligen, så det är inte särskilt "affärsmässigt" motiverat, kanske t.om någon form av dold utdelning?
2. Hur beskattas ränteintäkten? Är det lönsamt att göra jmf med att förvalta summan (aktiehandel) och ta utdelning?
1009
206
Hej, Man har lov att ta ränta på lån till sina bolag, men då är det inte marknadsränta i första hand. Visserligen prövas den individuellt, men utgångspunkt är statslåneränta +1-3 procentenheter där man oftast inte kan motivera mer än +1%. Är det som du skriver så att det inte finns något egentligt behov så kanske även risken med lånet är liten vilket gör att man hamnar på den låga räntan. Ränta är 30% skatt i kapital. Men tänkter du köra aktiehandel i AB? Du vet att det blir dubbelbeskattning då? Om du tänker noterade.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
5
Bolaget driver ingen annan handel just nu och har lågt kapital, men "förvaltning av värdepapper" är med i bolagsordningen då kanske det ändå är väl motiverat att ta ett lån med rimlig ränta? Som jag förstår det är det i princip ingen skillnad på avkastningen i att ta utdelning och investera i ISK privat jmf. att behålla pengarna i bolaget och investera genom en KF och sedan ta utdelning, rätta mig gärna om jag har fel. Ang beskattning, om innehavet i KF redovisas som anläggningstillgång, såvitt jag kan tyda så ska man inte betala bolagsskatt på en värdeökning av denna stämmer det? Bör man skriva upp värdet av tillgången (om man går plus) varje år? Dvs om jag har gått 100tkr vinst ett år, läggar allt på KF och efter 10 år har värdet ökat till 500tkr, betalas ingen bolagsskatt vid uttag (eller mellan åren) och jag kan ta allt som utdelning till 20% under 3 år? Jag har läst om att det finns en risk för att handeln klassas som värdepappersrörelse med avsevärt högre beskattning (som lager), om ingen annan verksamhet drivs. Föreligger den risken hos mindre bolag som "swing tradear" aktier och fonder med beloppen ovan? Tack för svar!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.