är verifikationen rätt upplagd?

3
Hej

En f.d. anställd bokförde verifikationen på följande sätt och jag undrar om det är korrekt

2990 d 8500
2440 k 9775
2641 d 978.44
2641 d 123.51
4010 d 494.04
4012 k 320.99

1) Får man bokföra kontot Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter tillsammans med moms, för att jag tror att momsen registreras senare när man bokför betalningen?

2) Man har dessutom bokfört 4012 Varuinköp 12 % på kredit för att balansera verifikationen. Är det korrekt då? Det händer att jag ser att man bokför ing momsen på kredit för att balansera verifikationer ibland

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.