Är detta rätt bokfört av mig?

29
Hej,

Så här står det på fakturan jag fick:

Exkl. moms: 377,19 kr
Moms: 94,30 kr
Påminnelseavgift: 60,00 kr
Dröjsmålsränta: 0,41 kr
Öresutjämning: -0,49 kr
Att betala 531,41 kr
Jag betalade 532,00 kr

Jag bokför enligt kontantmetoden. Den här konteringen nedan borde vara rätt:

6541 Debet Redovisningsprogram 377,19 kr
2641 Debet Ing. moms 94,30 kr
6991 Debet Övriga externa kostnader, avdragsgilla 60,59 kr
8422 Debet Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder 0,41 kr

Total summan i debet blir 532,49 kr

2893 Kredit Skulder till närstående personer, kortfristig del 532,00 kr
3740 Kredit Öresutjämning 0,49 kr

Total summan i kredit blir 532,49 kr

Beloppet som skulle betalas enligt fakturan är 531,41 kr, men jag råkade betala 532,00 kr

Vad tror ni om den här konteringen?

Med vänliga hälsningar
Lars Wennerberg

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.