Utdelning enligt 3:12 i nystartat AB

1
Hej!

Har ett heltidsjobb, men säljer lite konsulttjänster som en sidosysselsättning.
Hade först tänkt göra detta i en enskild firma, men inser att det blir väldigt hög skatt. Så nu är jag inne på ett AB.

Säg att jag har en vinst på 100 kkr. Stämmer det då att jag först skattar 20,6% på detta och sen kan göra en utdelning enligt 3:12-reglernas förenklingsregel med 20% skatt?
Jag har alltså inte tänkt ta ut någon lön, är det ok?

Undrar också om jag kan ta utdelning om jag haft bolaget 1/10-31/12 (dvs bara del av året)?
Om jag har ett förlängt räkenskapsår tom 31/12 2022, kan jag först ta utdelning därefter?

Tack på förhand!
976
52
Hej, Det är ett mycket bra ekonomiskt upplägg för den som har ett heltidsjobb, att vid en sidosysselsättning driva ett AB och ta ut vinsten som utdelning. Det stämmer att du först betalar bolagsskatt på f n 20,6 % och sen 20 % skatt på det som är kvar efter bolagsskatten. Det finns dock ett maxbelopp för denna lågbeskattade utdelning på f n ca 170 000 kr per år. Det är ok att inte ta ut någon lön. Du kan börja ta utdelning fr.o.m. det år när du äger aktier i bolaget 1 januari. Alltså ifall du startar bolaget 2020-10-01 och avslutar räkenskapsåret 2020-12-31 kan du ta utdelning under 2021. Har du förlängt räkenskapsår 2020-10-01 - 2021-12-31 kan du ta utdelning under 2022.
1
Tack för svar! Ett par följdfrågor, om det första verksamhetsåret då är 1/10-31/12 2020, kan man alltså ta utdelning på resultatet 2020, dvs efter bolagsstämman i början av 2021? Deklareras då utdelningen 2021 (för inkomståret 2020) och inbetalning av skatt sker 2021? Kan man ta utdelning under ett räkenskapsår, eller krävs det att man gjort ett årsbokslut? Slutligen, brukar det gå snabbt att få besked när man ansöker om F-skatt?
976
52
Hej, Om första verksamhetsåret är 1/10-31/12 2020, hålls bolagsstämman någon gång under 2021. Där beslutas om utdelning som då tillfaller aktieägaren under år 2021. I privata inkomstdeklarationen gällande år 2021, som utförs under år 2022 deklareras utdelningen och då kommer skatt för utdelningen att påverka skattesaldot. Inbetalning för den här skatten behöver då alltså inte ske förrän när slutskattebeskedet för inkomstår 2021kommer och det är väl i slutet av år 2022. Pengar motsvarande skatten på utdelning kan förstås betalas till skattekontot mycket tidigare för att motverka ränta på skatteskulden. Ett årsbokslut måste göras innan utdelning beslutas. F-skatt brukar gå ganska snabbt att få godkänt.
3
Hej, får jag kapa tråden och fråga en sak. Om ett bolag startar låt oss säga 1/3 2020 och har bokslut sista februari 2021, när kan då första utdelningen enligt 3:12 (förenklingsregel) göras? Ändrar det något att ha redovisningsperiod till 31/12? Tack!
976
52
Hej, Om bokslutsdatumet är sista februari 2021 kan ju bolagsstämma hållas någon gång under 2021 och där kan beslutas om utdelning. Vid aktieägarens inkomstdeklaration gällande inkomstår 2021uppfylls då kravet att aktier innehades 1 januari aktuellt år, så då kan utdelningen beskattas enligt 3:12 förenklingsregel. Man kan väl generellt säga att ifall redovisningsperioden är t.o.m. 31/12 så innebär det att utdelningen kommer att tas upp till beskattning nästkommande inkomstår. ifall den är ett annat datum finns möjlighet att ta upp utdelningen till beskattning under samma inkomstår.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.