bokföra fakturaavgiften

3
Hej

jag bokför företagsförsäkring, tillsammans med fakturaavgiften men det blir fel i momskontrollen. Fakturaavgiften är 45kr

jag gör så här:
1930 K 283.82
6310 D 191.06
2641 D 47,76
3540 D 45

Vad gör jag för fel?
1073
139
Hej, Nu vet jag inte vad din "momskontroll" gör, men antagligen är det så att den förmodar att vissa konton ska ha ett motsvarande momsbelopp bokfört och reagerar ifall så inte är fallet. Men. det som är fel i din bokföring är att du använt konto 3540 för frakten. Konto 3540 är ett intäktskonto som är menat att användas för fraktkostnader som du tar betalt från kunder. Du ska istället använda t.ex. kostnadskontot 5710 för den här kostnaden.
1009
206
Hej, Jag tänker att försäkringar ofta inte har någon moms alls. Är du säker att det är den momsen? Om så, så har vissa program inställt vinken moms som bör vara på vilka konton. Då kan ditt 6310 vara inställt på noll moms och ger då ett felmeddelande. Det kan du ju strunta i om momsen verkligen är rätt.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
1073
139
Det skulle i det här fallet även kunna vara så att kontrollen reagerar på att det felaktigt använda kontot 3540 inte har en motsvarande utgående moms.
3
Tack för era svar! Då vet jag att företagsförsäkringar är utan moms. Konto 3540 är faktureringsavgifter, jag såg det på bas.se kontoplan 2020. Och konto 5710 är frakter transporter och försäkringar vid varudistribution. Eller missuppfattat jag något? Förresten, ska jag dra moms av fakturaavgiften? Är den momsfri?
1073
139
Vet inte om du uppfattade det, men konto 3540 ska alltså användas för faktureringsavgifter som du debiterar en kund, alltså inte i det här fallet där det är du som är kunden. Ifall det är moms eller inte på fakturaavgiften framgår av fakturan. Ifall det inte finns någon moms specificerad på fakturan ska någon sådan inte bokföras. Du ska aldrig anta att det ingår moms som inte syns.
1073
139
Såg nu att jag hade rekommenderat konto 5710 för det jag trodde var kostnad för "frakt", insåg ju nu att det handlade om fakturaavgift. Då är ju mycket riktigt 5710 inget lämpligt konto, det man brukar göra med fakturaavgift är att bokföra den tillsammans med kostnaden på aktuellt kostnadskonto. Annars kan man bokföra den separat på konto för övriga externa kostnader eller övriga externa tjänster.
3
Ok Om jag bokför den som övriga externa kostnader som du säger, ska jag då ta upp det på 6991 eller 6992?
1073
139
Kontoplaner varierar beroende av bokföringsprogram, men där jag tittar är konto 6991 en avdragsgill kostnad och då är det lämpligt att bokföra på det kontot. Egentligen är det inte viktigt att bokföra på något exakt konto, huvudsaken är att det bokförs i rätt kontogrupp. I det här fallet där du var inne på att bokföra fakturaavgiften på ett 3-konto hade det ju blivit fel, eftersom kontogrupp 3 ska användas för intäkter.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.