Öppningsbalansräkning - vara eller tillgång?

1
Hej,
Min dotter har startat Enskild firma inom hästbranschen och jag ska hjälpa henne med det administrativa. Nu ska jag skapa en Öppningsbalansräkning och vet inte hur jag ska ta upp hennes tillgångar som hon köpte inför starten.

Hon köpte en häst som hon ska träna och tävla för att senare sälja. Och även sadel mm. Hur ska det läggas in i balansräkningen? Som en tillgång, men vilken typ? Det är ju inte en anläggningstillgång, och inte heller ett varulager, eller?

Mvh Evalill
976
52
Hej, Skedde inköpen i närtid innan registrering av firman? I sådant fall är öppningsbalansräkning nog inget du behöver fokusera på. Bokför varje inköp där kvitton/fakturor används som verifikationsunderlag. När det gäller en tävlingshäst ska den bokföras som inventarie. Övriga inköp kan kostnad-bokföras direkt ifall beloppet exkl. moms är max ett halvt basbelopp (23.650 kr år 2020), vet inte om en sadel hamnar där. Då bokförs de som förbrukningsinventarie. För inköp där beloppet är högre än ett halvt basbelopp gäller att det ska bokföras som tillgång ifall livslängden inte är max 3 år.
1
Hej och tack för svar! Firman registrerades för F-skatt tre dagar innan köpet av hästen verkställdes, men dagen före firmans startdatum. Sadeln köptes ett par veckor senare, men översteg ett halvt basbelopp och den var begagnad och såldes av butik för en privatpersons räkning, så ingen moms att lyfta. Men då ska den alltså bokföras som en förbrukningsinventarie? Vad jag förstår, så ska alltså hästen bokföras som en första verifikation (enligt datumordning), som inventarie? Men ska man inte ha en avskrivningsplan för inventarier? Med hästen, är det förhoppningsvis tvärtom, att den ska stiga i värde som ju här grunden i affärsidén. :-) (Hästen köptes av privatperson, så där är ingen moms att registrera heller.) Hon tog ett lån också, som tillsammans med eget sparande, betalade hästen. I öppningsbalansräkning, borde det då läggas som lån resp Eget kapital, men om jag inte har en sådan, så bokför jag dessa som lån resp egen insättning då samtidigt som hästen betalades?
976
52
Hej igen, Om sadeln kostade mer än ett halvt basbelopp och har en beräknad livslängd på mer än tre år ska den bokföras som inventarie och sedan skrivas av (under normalt fem år). Med hästen gäller samma sak, man kan väl ha en avskrivningsplan som avviker från standard men skatterättsligt antar jag att fem år gäller även där. Om den säljs bokförs eventuell vinst/förlust då. När det gäller lånet ska beslut tas ifall det ska bokföras i firman eller inte, vilket som är mest fördelaktigt beror på verksamhetens kommande resultat. Privat är ränteavdraget värt 30 %, om firman har ett resultat som medför högre värde av att ta upp räntekostnaden där är det mer fördelaktigt. Privata pengar som använts för inköp bokförs som egna insättningar.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.