Bokföring av momsfordran samt årsredovisning

2
Så här har jag gjort.

På balansdagen har jag bokat ett momsunderskott:

- debet 1650
- kredit 2641

I årsredovisningen hamnar denna under "Tillgångar > Kortfristiga fordringar > Övriga fordringar" i balansrapporten.

Utbetalningen från Skatteverket till skattekontot bokas sedan då den sker (följande räkenskapsår):

- kredit 1650
- debet 1630

När jag slutligen gör en överföring från skattekontot till företagskontot:

- debet 1930
- kredit 1630

Är detta rimligt?
1009
211
Hej, Ser ju bra ut.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
2
Tack Johan.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.