Bilda dotterbolag och föra över inventarier

1
Hej!

Jag har sedan flera år ett HB med 2 bifirmor. De båda bifirmorna har helt olika verksamheter. Har tyckt det varit lite lättare att bara bokföra ett bolag. Nu börjar vi fundera på att sälja en av verksamheterna och vill underlätta en försäljning. Därför håller jag nu på att registrera ett AB som blir ett helägt dotterbolag till HB. AB kan vi sedan sälja så slipper vi jobb med inkråmsförsäljning mm.
HB sätter in 25000:- på ett bankkonto till dess att registreringen är klar, tanken är sedan att jag ska föra över inventarier till AB. Nu har jag lite frågor kring detta.
Kan HB sälja till AB de inventarier som ska över för de 25000:-?
Egentligen finns inventarier för bra mycket mer i HB, kan HB "föra över" dessa värden eller hur gör man?
HB har bokfört de mesta som förbrukningsinventarier, ska jag föra över först från förbrukninsinventarier till inventarier före jag säljer eller kan HB bara sälja, och AB för in det som inventarier?
Försökt att förstå vad aktiekapital egentligen är, är det pengar på ett konto (förstått att det inte behöver vara det) eller är de totala tillgångarna i Balansräkningen?
I den del som tillhör den verksamhet som ska bli ett AB finns ett värde på 10000:- för varumärke, nu tycker jag att vi jobbat upp varumärket rejält de år vi drivit verksamheten, kan HB sälja varumärkesvärdet till ett högre pris till AB?

Ja lite frågor som snurrar i huvudet nu.
1
Ville ändra ett fel, men kom på att jag kunde ju redigera inlägget
967
85
Hej, Aktiekapital är det kapital man lagt in för sina aktier. Det är en del av eget kapital, som i sin tur visar ägarnas totala ekonomiska bidrag till bolaget. Du har tillgångar å ena sidan. På andra sidan visar man hur man finansierat tillgångarna - skulder (till utomstående) och eget kapital (till ägare). I eget kapital ingår bla vinster, som är då att säga ägarnas pengar efter att alla andra fått betalt. Så länge vinsten inte tas ut i utdelning så ligger den kvar i bolaget som finansiering. Till din fråga om aktiekapital, så behöver de inte finnas på banken. De måste dock finnas som något av värde, alltså någon post på tillgångssidan. Sedan för att man inte ska ha förbrukat sitt aktiekapital så måste man alltid ha lite mer tillgångar än vad man har skulder.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.