Bokföra köp av tjänst från utlandet, en faktura/kvitto

2
Hej,

Jag bokför enligt fakturametoden.

Bolag köper en tjänst varje månad från ett utländskt företag. Det utländska företaget har bolagets kortuppgifter till hands, så de drar automatiskt en summa varje månad.

Fakturan och kvittot på betalning skapas samtidigt. Det är när beloppet dras som tjänsten förnyas för ytterligare en månad. Om pengarna inte kan dras förnyas inte tjänsten, och ingen skuld uppkommer.

Köpet görs i USD med ett Visa Debit-kort och räknas om av Visa till SEK. Banken lägger på en valutaväxlingsavgift på omräknat belopp. Köpet syns på kontoutdraget direkt efter att det gjorts.

Jag bokför fakturan/skulden (det faktiska beloppet i SEK som dras) som :

- 4531 debet
- 2440 kredit
- 2645 debet (omvänd skattskyldighet)
- 2614 kredit (omvänd skattskyldighet)

Två frågor:

- Ska jag bry mig om växelkursen och bankens valutaväxlingsavgift också? Vad gäller växelkursen sker ju ingen ändring från dess att skulden uppkommit till dess att den är betald.

- Den faktura/kvitto som jag kan ladda ned från tjänsteleverantören är just både en faktura och ett kvitto på betalning (dock i USD). Kan jag använda denna som verifikation för både den bokförda skulden och betalningen? Kontoutdrag finns med bland bokföringen, och det är lätt att koppla rätt rad där till de rätta raderna i bokföringsprogrammet.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.