B8 Övriga fordran, felaktigt värde?

0
Jag håller på att granska några tidigare fakturor till en släkting och jag märkte just något som kanske är märkligt i bokföringsprogrammet denne har använt sig av.

Värdet för för B8 beräknas som summan av detta:
* "avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)"
* samtliga momsfordran från år 2016 (året då detta program började användas) tills året deklarationen gäller

Kan detta verkligen stämma? Ska ens B8 ha något med tidigare års momsfordran att göra (är det inte enbart årets?)?
976
52
Tidigare års momsfordran ska antagligen inte ingå i B8 eftersom dessa fordringar rimligen har erhållits från skatteverket. Att fordringar fr.o.m. 2016 ändå finns med beror med största säkerhet på att det aldrig bokförts när de har erhållits. När en fordring erhålls ska bokföringskontot för fordringen krediteras.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.