Hur får man som ägare av AB disponera företagets skattade pengar

11
Undrar vilka begränsningar det finns för hur ett AB får lov att spendera sina skattade pengar.
Vi pratar här om icke avdragsgilla kostnader, dvs efter att bolagsskatten är betald.
Kan jag låta företaget betala middagar och resor etc etc. för mig som privatperson för de skattade pengarna?
Allt kommer bokföras som ej avdragsgillt.
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
39
Man kan inte använda aktiebolagets pengar för privat bruk som ex middagar men om det är representation intern eller extern så kan du dra av en viss del av momsen men resten ska vara icke avdragsgill.
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
11
OK. Jo representation och avdrag av momsen är okej. Momsen kan ju dras då den är avdragsgill, men är det inte skillnad för allt som redan är beskattat och går som icke avdragsgillt. Men vad får ett AB göra med de pengar som är beskattade. Får de inte ens göra några som helst inköp när det läggs som icke avdragsgillt. Kan företaget investera i extra inventarier, ordna företagsfest, köpa en skidstuga etc etc som inte har med företagets verksamhet att göra och som är skattade pengar. Eller får dessa pengar endast användas till utdelning eller ev direktpension. Får företaget skänka skattade pengar till välgörenhet som icke avdragsgillt.
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
39
Även pengar som bolaget har skattat för är företagets pengar. Endast när du tar ut pengar genom utdelning och lön som du sedan skattar för är dina privata pengar. Du kan använda företagets pengar för det som tillhör företaget även om det skulle vara dåliga affärer. Det mesta du skrev senast kan företaget betala då inventarier är en tillgång som köps in, en företagsfest är representation, köpa en sjukstuga och sedan eventuellt hyra ut den till marknadsvärderade hyror, ge till välgörenhet är helt ok. Att betala privata middagar till dig själv som inte är representation är inte det. Aktiebolaget får aldrig låna ut pengar till dig som aktieägare men du får självklart låna ut pengar till aktiebolaget.
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
11
OK. Tack för dina svar. Om jag får fråga för två exempel för AB. Ett företag med anställda tycker om att lira biljard och spela musik. Företagets ägare beslutar att efter vinst istället för utdelning köpa en gammal lokal för 200.000 och ett par biljardbord och ett piano. Företaget äger därför lokalen och allt innanför väggarna. Personalen får använda lokalen när de vill. Lokalen hyrs inte ut, inga intäkter. Lokalen har inget med verksamheten att göra. Exempel 2. Ett företag bjuder anställda med respektive på en spahelg, middag och övernattning. Kostnaden är naturligtvis inte avdragsgill utan företaget betalar med sina skattade pengar. Hur funkar ovanstående?
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
39
Ex. 1 var en svårare nöt att knäcka. ? här måste man nog kolla med skatteverket först för att se vad de anser. Företaget får självklart köpa en lokal och dra av dess kostnader. Problemet är om Skatteverket anser att dina anställda ska förmånsbeskattas för förmånen. Ex. 2 är en intern representation så där får du dra av moms till en viss gräns medan resten är icke avdragsgill.
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
11
Hej. Bara så vi inte missuppfattar varandra. Vi pratar inte om att dra av kostnader eller avdragsgilla kostnader. Vi pratar endast om allt som ligger utanför med beskattad vinst. Lokalen skall inte dras av som avdragsgill utan ligger utanför detta, icke avdragsgillt eftersom den inte har med verksamheten att göra. ex 2. Samma här, vi pratar inte att dra av utan helt med bolagets skattade pengar. Drar inte ens av momsen eller något då det inte har med företaget verksamhet att göra.
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
11
Alltså inget av det ovanstående påverkar företagets beskattningsbara ekonomi, påverkar inte vinst eller skatteverkets regler om avdragsgillt eller inte. Och nu så kom vi in på om när något skall förmånsbeskatta. Den blir ju inte helt lätt eftersom det är skattade pengar som betalar allt. Och vart går denna gräns ??
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
39
Skatteområdet är tyvärr väldigt komplext och förändras hela tiden. Ibland måste man kolla upp med Skatteverket hur man ska gå tillväga speciellt om det är i en grå zon. Att köpa en lokal med företagets pengar har såklart med företaget att göra även om du lägger det som icke avdragsgill. Allt som kommer i bokföringen har såklart med företaget att göra oavsett om det är avdragsgillt eller inte. Om det är avdragsgillt eller inte har med hur ditt företag i slutändan ska betala skatt. Ett aktiebolag är en juridisk person och allt som tillhör företaget, tillgångar och skulder, är företagets och inte ditt. Du äger aktiebolaget men får inte använda dess pengar hur du vill. Att som sagt låna ut till sig själv från aktiebolaget är olagligt och ett sätt att se till att du följer lagen är att skapa ett avräkningskonto och där lägga in en del skattade pengar från ex lön eller utdelning. Du har då lånat ut pengar till aktiebolaget och kan använda dessa när du ex. Köper en middag till dig själv eller råkar handla på ICA med företagskortet. Använd även avräkningskonto för sånt som är lite väl över gråzonen istället för icke avdragsgilla kostnader. Ex. Ett byggbolag köper mascara med företagskortet ska självklart inte läggas in under icke avdragsgillt då det är helt klart en privat kostnad som inte har något med verksamheten att göra. Här drar man då av från avräkningskontot istället. Tänk på att vi har dubbelbeskattning i Sverige så även om bolaget har skattat för pengarna måste du som ägare och privatperson även skatta via lön eller utdelning innan du privat kan använda pengarna privat.
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
11
OK. Ja det är väldigt grått detta :-) Jag råkade precis läsa i texten nedanstående om vinstdisposition från sidan : https://bolagslexikon.se/vinstdisposition/ Där står en rad näst längst ner "Fritt eget kapital får disponeras fritt av ägarna". Vet inte hur jag skall tolka det. Ringer nog skatteverket och frågar. Så här står det: Bolagets styrelse föreslår vinstdisposition, hur vinsten i företaget ska fördelas mellan utdelning till aktieägare och avsättningar till eget kapital. Årsstämman fattar sedan beslut. Vinstdisposition ska framgå av årsredovisningen, och är en del av förvaltningsberättelsen. I årsredovisningen ska styrelsen i ett aktiebolag också motivera varför den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig. - Vinstdisposition ska vara en del av årsredovisningen - I vinstdispositionen framgår hur mycket av vinsten som delas ut till aktieägarna - Föreslagen vinstutdelning i årsredovisningen ska försvaras av styrelsen - Den slutliga utdelningen beslutas av aktiebolagets årsstämma - Enligt försiktighetsprincipen får vinst inte delas ut om det riskerar företagets framtid - Fritt eget kapital får disponeras fritt av bolagets ägare - Bundet eget kapital måste användas inom företaget
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
39
Fritt kapital är det kapital som du som ägare vid bolagsstämman kan välja att dela ut till er ägare eller låta vara kvar i bolaget men när bolaget gör en utdelning måste du som ägare privat betala skatt på denna utdelning (aka dubbelbeskattning). Här ingår vinsterna som ditt företag redan har betalat bolagsskatt på. Bundet kapital får inte delas ut till aktieägarna förutom vid ex en likvidation av aktiebolaget.
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
11
Jo, står bara lite dumt att det är fritt att disponera. Men tack för hjälpen. Jag får nog kolla med SK. Saken är den att jag hör en del kollegor i branschen som använder företagets vinster på olika sätt. Och deras revisor säger att det är okej. De använder bolagets skattade vinst till både det ena och det andra, ej avdragsgillt men ändå mer fördelaktigt än att först skatta 20% på dom som utdelning.
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
39
Jag håller med dig man kan lätt tro att det är helt fritt att ta ut utan att skatta. ? Helt klart en bra idé att först kolla med Skatteverket om någon kostnad inte helt klart tillhör verksamheten. Lycka till med företagandet!
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
1066
52
Ni kanske tycker allt är sagt i den här tråden, men vill bara flika in något som jag hoppas gör det lite klarare. Så här måste det ju vara: På årsstämman bestäms hur stor del av stående vinstmedel som delas ut till aktieägarna. Denna del bokförs som skuld till aktieägarna och där finns inga begränsningar för vad företaget gör med dessa pengar. Men, de aktieägare som "erhållit" utdelningen (trots att de inte fått några pengar utbetalda) är ju ändå skyldiga att ta upp sin del av utdelningen i sin personliga beskattning. Så i slutändan har jag svårt att se någon ekonomisk fördel med det här upplägget. Men kanske det finns andra fördelar än de ekonomiska?
39
Självklart måste man beskatta för sin utdelning. Man lägger upp ett avräkningskonto med sina egna skattade pengar för att det inte ska råka bli en situation där aktiebolaget lånar ut pengar till ägaren. Ex. råkar du ex köpa tandkräm med företagetskortet och det är glasklart att det är ett helt privat inköp använder du avräkningskontot istället för något kostnadskonto och då har AB inte lånat något till dig. Detta har inte någon ekonomisk fördel utan är bara ett sätt för att försäkra sig om att man inte råkar göra något olagligt som att AB lånar ut till ägaren.
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
1066
52
Jag tycker också det är självklart att aktieägaren måste beskattas för sin utdelning, men hela den här frågan handlar ju om att det här upplägget skulle vara ett sätt att komma ifrån det. Vi får se om David efter att ha kontaktat Skatteverket kan återkomma med vilket svar han fick.
11
Hej. nja, inte att komma undan att betala skatt. Frågan var hur bolaget får använda de skattade pengarna. Jag skall se om jag kan få klarhet i detta som de två exemplen ovan.
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
1066
52
Att bolaget får göra vad de vill med de pengar som bokförts på ett konto som utgör skuld till aktieägare är ingen tvekan om. Men om det du är ute efter ändå medför att aktieägarna måste betala utdelningsskatt så är ju den stora frågan vad det finns för fördelar med upplägget? Det skulle ju bli exakt samma effekt som att aktieägarna betalar resor, middagar osv. ur egen ficka. Varför krångla till det och gå via bolaget, istället för att plocka ut pengarna, spendera vad man vill och slippa bokföra dessa privata utlägg?
39
Därför att många glömmer bort och råkar använda företagskortet för privata utlägg eller vet inte om att företaget får inte betala privata utlägg. Därför är det bra att ha ett avräkningskonto så att chansen att man begår lagbrott minimeras till ett minimum.
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
1066
52
Daniel, vi pratar inte om samma sak.
11
Hej. Nej vi glider lite ifrån frågan. Kika på mina två exempel ovan. Frågorna är inte mina eller är någonting som jag håller på med. Det handlar mer om vad får lov att använda ABs skattade pengar till. Skattad vinst. Exempel igen. Ta spahelgen exempelvis. 1. Jag tar utdelning först och betalar 20% i skatt. Betalar allt, här finns inga frågetecken. Så gör jag idag. 2. Använder den skattade vinsten direkt men låter företaget betala allt, sätter det som extern representation, dvs icke avdragsgillt. Här är endast jag anställd/ägare och person två är icke anställd. Skillnaden blir ju 20% om man är småbolagsägare. 3. Samma som punkt 2. Men här är samtliga anställda. Blir då intern representation. Icke avdragd gillt sätter man det på. Vad är okej?
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
1066
52
Jag tror det här kräver en nystart. Frågan som har ställts är ifall man kan ha någon ekonomisk vinst på att låta ett AB:s skattade pengar användas till privata kostnader. Då måste man först komma fram till vad man menar med bolagets skattade pengar. I min mening är det den del av vinsten som man bestämmer att INTE dela ut till aktieägare. Den del av vinsten man beslutar att dela ut till aktieägare är i praktiken inte längre bolagets pengar fast de ligger på bolagets bankkonto, dessa pengar är en skuld till aktieägare. Ifall man använder den del av pengarna som fortfarande är bolagets kan man bokföra det som avdragsgill kostnad, men då får det inte handla om privata omkostnader (det medför förmånsbeskattning). Ifall man använder den del av pengarna som är skuld till aktieägare får det vara privata omkostnader, men då bokförs de enbart som en minskning av skulden till aktieägare och då kan de kostnaderna precis lika gärna betalas från aktieägarens privata ficka. Så till exemplet ovan. Bokförs det som ej avdragsgill kostnad så berör det inga skattade pengar och får då inte handla om privata kostnader. Bokförs det istället som minskning av skuld till aktieägare är det helt OK men då är det meningslöst att ta det via bolaget, aktieägaren kan lika gärna betala det ur egen ficka.
11
Har pratat en bra stund med en annan revisor idag och fått lite mer klarhet. Vi pratade bla annat om exemplena ovan. Kort sagt kan man säga att företaget kan använda sina pengar till sina anställda utanför att det tillhör verksamheten, dvs ej avdragsgillt, exempelvis köpa en lokal och ha lite kul för sina anställda, ha middagar som blir som representation, detta är då ej avdragsgillt, men företagets skattade pengar kan användas så. Men det skall kunna visas att detta också används av personalen och inte för en enskild person. Då smalade vi ner det till vad som händer om det nu bara finns en anställd, dvs småbolag med en ägare som exempelvis skulle köpa en lokal etc etc bara för sig själv. Uppenbarligen är detta lite öppet för tolkning och bevisning huruvida något blir privat. Vid en granskning så skulle det inte vara okej när det handlar om en enda person, då kommer det att betraktas som en privat utgift och den skall man skatta för. Då kom vi in på detta med avräkningskonto som i bolagsstämman sen skall avgöras hur pengarna spenderats. Visar det sig att det är att betrakta som en enskild persons privata utlägg så slutar det med att man skall betala 20% för detta då det skulle betalas privat efter utdelningspengen. Så det är ju helt meningslöst att göra så. Detta var jag med på ,det är sunt förnuft också. Men dock, är det flera anställda så kan man använda bolagets skattade pengar till sådant som kan bevisas också används av personalen. Summa summarum, Så min tolkning är, används pengarna till något som är uppenbart privat för en person/ägare så glöm det, ej ok. För flera personer så kan man ta det som representation. (Är det arbetsrelaterat så går det som avdragsgillt ). Men det är ju så jag uppfattat det.....och så som en revisor sa.
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
39
Det sista stycket summerar allt nog ganska så bra. Privata köps får inte göras i aktiebolaget utan måste ske med dina privata pengar.
Sweweb - Besök sweweb.nu - Jag hjälper dig med bokföring, deklarationer, redovisning m.m.
1066
52
Hej David, Jag tror inte att du egentligen fick någon mer klarhet i din ursprungsfråga efter samtalet med revisorn. Absolut är det så att ett företag kan använda pengar till anställdas privata fester och bokföra dessa som ej avdragsgill kostnad. Sen skulle det kunna bli så att de anställda blir förmånsbeskattade för dessa fester och då skulle det knappast upplevas som något positivt för dessa personer. Men, och det är poängen, om festerna bokförs som ej avdragsgill kostnad kan man inte påstå att dessa betalas av skattade pengar utan de betalas som vilken annan ej avdragsgill kostnad som helst och hamnar i bolagets resultaträkning. Enda sättet att betala festerna för skattade pengar är att betala dem ifrån avräkningskontot för skuld till aktieägare och då kan aktieägaren lika gärna betala dem ur egen ficka.
11
Hej. Jo jag fick mer klarhet. Kunde inte skriva och redogöra allt. Men det blir nog lite misstolkningar här helt klart. Så jag är nöjd med alla svar och släpper detta nu. Tack.
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
1009
85
Ja, ni rör ju till detta så att det blir en gröt. Men frågan är så bred och jag ser att man missar många viktiga delar av själva grundförståelsen för att det ska gå komma fram till något. Ett exempel. Om man säger att man ordnar en spahelg till anställda men att detta ska "ligga utanför verksamheten". Vad betyder det? Ett AB har rätt att bjuda sina anställda + respektive på 2 fester eller liknande event per år. Vissa av dessa kostnader är avdragsgilla och vissa inte. En fest är den utanför verksamheten? Ja man kan tycka det, men lika mycket som att toapapper är det (om man inte städar toaletter). Man kan alltså bjuda på 2 fester per år. Dessa räknas skattemässigt som ett led i företagandet. Jag skriver att vissa saker då är avdragsgilla och vissa inte. Tex är en övernattning avdragsgill. Lunch/middag är sedan en tid inte avdragsgillt även om det är en del av företagandet (som tex träff med en kund). Moms får man dock dra på maten. Vad händer då om man bjuder på en 3e fest under ett år? Jo den kan fortfarande vara delvis avdragsgill på samma sätt som ovan. MEN den ska skattas hos de anställda som en lön. Man måste också förstå begreppet "privat levnadsomkostnad" och kostnader liknande dessa. Du kan helt lagligt bjuda dig själv på mat varje dag hela året. MEN det är en privat levnadsomkostnad och du måste skatta för det som en förmån. Och med det får du se över hela det sista stycket av det du summerat från "revisorn". Uppenbart privat = förmån eller betala ut egen ficka. Men samma gäller om det är en eller flera personer. Är det arbetsrelaterat så är det normalt ingen förmån, men kan dock vara ej avdragsgillt.
www.bocekonomi.se - Redovisning, nyföretagande, företagsutveckling
11
Tack Johan för ett konkret förklarande. Frågan är ju ganska bred. För min egen del så är mycket av det vi pratat om inte så aktuellt. Jag är ensam ägare till mitt AB så det är ganska uppenbart när det är egen levnadskostnad. Dock hör man mycket runt omkring hur en del gör, så jag ville få lite mer klarhet om vad som är rätt och fel. Har fått mer kött på benen nu.
www.avanzebyggteknik.se - Byggkonstruktion, Besiktning & Fuktsäkerhet
2
Tack för informationen. Tack så mycket för den värdefulla informationstabellen. Jag bestämde mig nyligen för att också ta ett företagslån för att få min verksamhet till en något annan nivå. På webbplatsen [url]https://foretagslan-finance.se/krediter/capcito-foretagslan[/url] läste jag information om Capcito-företaget. Det kan antas att räntan för ett företagslån är 0,80 - 4,00%, men den slutliga räntan ställs in individuellt, vilket är väldigt coolt.
5
De regler enligt vilka ett aktiebolag (AB) kan spendera sina skattepliktiga pengar beror på skattesystemet och lagarna i det specifika landet. Eftersom du nämnde "avsatt som ej avdragsgill" antar jag att du undrar om dessa kostnader kan anses vara ej avdragsgilla för bolaget. Men detta är ingenting jämfört med utgifter i coola kasinon) Förresten finns det också information om vadslagning https://casinonsvenska.se/unibet-casino här Jag är helt klart ansluten till denna plattform där. Jag kommer att ge ett generellt svar, men det är viktigt att konsultera en skatteexpert eller revisor med lokal kunskap för att få korrekta och uppdaterade råd baserade på ditt specifika fall och lokal lagstiftning.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.