PayPal-avgift

16
Jag har fått en PayPal-betalning för en faktura på 700 kr. Eftersom jag vet att avgiften för en utländsk betalare brukar vara några procent (man vet aldrig exakt innan man fått betalningen) så bad jag honom lägga på 50 kr för att täcka avgiften. Han förde över 750 kr men 60 kr gick bort i avgift så på kontoutdraget står att jag fått 750 kr, 60 kr har dragits i avgift och mitt saldo är 690 kr.

Jag vill ju bokföra fakturan som betald (700 kr) men skall jag då bokföra bara 10 kr som avgift? Eller skall jag bokföra 60 kr som avgift, och hur bokför jag då de "extra" 50 kronorna som kunden förde över från början?
Patrik Andreasson
Om det på underlaget står att avgiften är 60 kronor bokför du det. Om inte gör du på det andra sättet.
16
Ja, det står på underlaget från PayPal att avgiften är 60 kr, men frågan är egentligen hur jag bokför de extra 50 kr (utöver fakturabeloppet alltså) som min kund betalade för att det skulle täcka PayPal-avgiften? Ska jag kreditera avgiftskontot med 50 kr (debit 60 kr, kredit 50 kr) eller skall jag lägga de 50 kr som en "övrig intäkt" ?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.