Har jag bokfört rätt?

0
Jag håller på med en uppgift i en kurs och jag skulle vara otroligt tacksam om någon skulle vilja hjälpa mig, jag gör uppenbarligen fel någonstans eftersom jag inte får balansräkningen att stämma.

Det är egentligen flera bokföringsmoment som jag inte får att gå ihop men de här två är jag på nu:
Konsultarvoden som uppgår totalt till 1200 + moms. Del av decembers fakturerade arvoden som är 60 + moms avser uppdrag i januari året efter. Betalningsvillkor 30 dagar netto, vilket leder till att december månads fakturerade belopp inte hinner erhållas innan årsskiftet.
Jag har bokfört såhär:
Arvoden: D 60, K 1200
Interimsskuld: K 60 (eller ska momsen med här så det blir 75?)
Bank: D 1425
Ut.moms: K 15, D 285
Den andra är:

Kontorsmaterial köps och förbrukas i år för totalt 72 + moms. Inköpen görs i två lika stora poster, via band i april och andra gången via faktura i december med betalning efter 30 dagar.

Jag har bokfört:
Kontorsmaterial: D 72
Bank: K 45
Lev.skuld: K 45
In.moms: 18

Det som köps och förbrukas samma år ska väl tas upp som en kostnad direkt?


Är jag ute och cyklar?
1
Får man fråga hur du löste uppgiften? ?

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.