Holdingbolag och utdelning

1
Hej,

Bildade ett AB (konsultverksamhet) i aug 2018 och första räkenskapsåret går ut 2019-12-31.
Funderar på att skapa ett holdingbolag som ska äga 100% av driftbolaget. Några frågor:
1. Om jag vill kunna ta utdelning både i år och nästa år, hur gör jag? D.v.s när bildar jag holdingbolaget och när köper holdingbolaget upp driftbolaget?
2. Om min fru (vice VD i driftbolaget) går in som delägare (50%) genom ett eget holdingbolag, finns det utdelningsmässiga fördelardå?

Med vänlig hälsning, Mårten
103
33
Anta att Hanna och Kalle äger 50 % var av verksamhetsbolaget Pay Cash and Pray AB. De får då gemensamt ta ut cirka 170 000 kronor enligt förenklingsregeln, det vill säga 85 000 kronor vardera, till en skattesats om 20 procent. Efter skatt får de ut 68 000 kronor var, förutsatt att det finns pengar att dela ut. Om de istället äger Pay Cash and Pray AB via två helägda holdingbolag kan hela verksamhetsbolagets utdelning delas ut till holdingbolagen, varefter Hanna/Kalle som ägare till holdingbolagen kan ta ut ca 170 000 kronor vardera från sitt respektive holdingbolag till den förmånliga skattesatsen. Efter skatt får de ut 136 000 kronor var, förutsatt att det finns pengar att dela ut. I det fall de inte nyttjar utdelningsutrymmet enligt förenklingsregeln får de spara utrymmet till nästföljande år, med en ränta om ca 3,5 procent. Viktigt att notera är att man måste äga holdingbolaget vid årets ingång för att kunna använda sig av regeln. https://www.breakit.se/artikel/4757/darfor-ska-du-aga-din-startup-via-ett-eget-holdingbolag
1
Tack. Men om jag dels vill ha schablonutdelning i år (från mitt driftbolag) och nästa år (från det nyskapade holdingbolaget). Går det?
1471
246
Det brukar bli lite knepigt eftersom man måste äga aktierna både vid årets ingång och utgång. Och det finns ju knappt nåt mellanrum mellan åren på nyårsafton, som skulle kunna ge utrymme för ett ägarbyte.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.