Beskattas skadestånd som man får?

1
Hej. I februari började jag presentera en affärsidé för olika investerare för att få nödvändigt kapital till den. Jag skrev ett investeringsavtal med ett företag i april, då företaget åtagit sig att investera ett överenskommet belopp under 36 månader mot 40% ägarskap av projektet, dvs mot 40% av framtida intäkter från just denna affärsidé. Investeraren skulle göra första betalningen senast den 1 juli. Problemet är att investeraren har nu ändrat sig och ska dra sig ur innan vi ens börjat arbetet. Det står dock i vårt kontrakt att om investeraren drar sig ur tidigare än ett år (från kontraktets datum), så måste de betala ett skadestånd på 5% av det totala beloppet som skulle investeras, eftersom de förhindrat och försenat mitt engagemang med andra potentiella/villiga investerare. Investeraren har accepterat att betala skadeståndet (annars blir det domstol där de kommer ändå att förlora). Min fråga är: Beskattas detta skadestånd som jag nu får?
103
35
Är inte på något sätt expert på detta, men det verkar vara skatt på det. "En bra tumregel gällande skatteskyldighet och skadestånd är att om skadeståndet avser täcka inkomstbortfall, eller annan ersättning som du annars hade varit skattepliktig för – så är du också skattepliktig för skadeståndet. Om skadeståndet däremot är en kränkningsersättning eller på annat sätt ger dig ersättning för något du normalt inte skulle vara skattepliktig för, så är du inte heller skattepliktig för skadeståndet." Källa: https://www.alltomjuridik.se/nyheter/skadestand-for-avtalsbrott-ar-skattepliktigt/ "En bra tumregel för att avgöra huruvida man är skattskyldig för skadestånd är; Om skadeståndet avser att täcka inkomstbortfall eller annan ersättning som man normalt skulle skatta för, så är man skattskyldig för skadeståndet. I 8 kap. 22 § Inkomstskattelagen framgår vilka typer av skadestånd som är skattefria. Där står också att de skadestånd som avser tillgångar i en näringsverksamhet inte är skattefria." Källa: https://www.lawline.se/answers/beskattning-av-skadestand .
1
Tack för att du tittade på detta! Jag gick till Skatteverket och frågade. Det verkar som att jag måste betala ca. 57% skatt på skadeståndet!
103
35
Ok, bra då vet du i alla fall även om det svider .. =) Använd pengarna i företaget, så blir det inte så mycket skatt som om du plockar ut dem till din plånbok. .
1479
250
Nej, precis som Startify skriver, så blir det ju den skatten bara om du skulle ha skadeståndet som enda inkomst i firman och inte ett enda avdrag. Lämpligen använder du ju pengarna till nåt som dras av i firman. Marknadsföring t.ex.
32
5
Hej M. Trust! Detta står klart och tydligt i Skatteverkets rättsliga vägledning med orden: "Skadestånd för förlorad arbetsinkomst är enligt praxis alltid skattepliktiga oavsett om ersättningen betalas ut från försäkring eller direkt från den ersättningsskyldige." Se här: [url]https://www4.skatteverket.se/rattsligvagledning/edition/2019.6/326282.html[/url] Givetvis är det som Wogenius skriver dock upp till dig vilka kostnader du har i din verksamhet och vad du således kan dra av i resultatrapporten gentemot dina intäkter, dvs. vad som i sådant fall blir beskattningsbar vinst. Tar du ut skadeståndet som en lön beskattas det givetvis som vanlig löneinkomst, dvs. preliminärskatt plus sociala avgifter. Men låter du pengarna ligga kvar i bolaget och kör en utdelning så får du något lägre skatt pga 3:12 reglerna.
John Knutsson, jur. kand. - jklaw

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.