Valutakursvinst

16
När jag får inbetalningar från utländska kunder (jag fakturerar dem i SEK) så får jag i princip alltid lite mer än fakturabeloppet. Detta bokför jag på 3960 "Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär".

Är det korrekt?
1073
139
Det är väl inget fel att bokföra en valutakursvinst som intäkt. Du borde dock statistiskt sett råka ut för valutakursförlust lika ofta som det blir valutakursvinst, så då skulle jag bokföra valutakursvinster på konto 833X och valutakursförluster på konto 833Y (kontogrupp 83 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter).

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.