Ägandeform - personligen eller genom annat bolag?

6
Hej alla,

Jag och en kollega är i färd med att starta ett aktiebolag för att testa en gemensam idé. Jag driver redan själv ett annat aktiebolag som gör liknande grejer som det gemensamma bolaget ska göra.

Jag och min kollega kommer äga vars 50% av aktierna i det nya bolaget, och min fråga är hur ni ser på för- och nackdelar med att låta mitt egna bolag äga de nya aktierna i bolag 2 jämfört med att äga dem personligen .

Vad bör jag tänka på? Kan mitt egna bolag utan vidare vara ett holdingbolag för (halva) det andra?

Tusen tack!

Anders
1470
246
Utan att veta omfattningen på dina bolag kan man ju konstatera att du inte har nån ekonomisk nytta av att äga båda bolagen personligen, eftersom exempelvis förenklingsregeln vid utdelning bara får användas på 1 bolag. Däremot finns en fördel att äga dom personligen var för sig, ur risksynpunkt. Har du höga risker så är det olämpligt att företagen är knutna ihop då dom riskerar att dra med sig varandra vid en konkurs. Så om riskerna är måttliga, så ska du låta ditt bolag äga aktierna i det andra bolaget, och man kan då göra utdelning från ert gemensamma bolag, till ditt egna skattefritt, eftersom utdelning på näringsbetingade andelar är skattefri. Sen får du ju då hantera skattefrågan när du ska ta ut pengarna från ditt bolag.
6
Stort tack för svar Ingvar!  Intressant om riskerna, jag skulle säga att riskerna i bolag 1 är obefintliga, medan riskerna i det nya bolag 2 är mer svårbedömda. Skulle det i en konkurssituation i bolag 2 vara mer komplicerat att det ägs av bolag 1 än av mig personligen? Alltså, riskerar jag något i bolag 1 i en sådan situation? Tack igen!
1470
246
Det ska ju alltid vara så att det bolaget med högst risk ligger längst ner i ägandekedjan. Då är det inte uppenbart att ett annat bolag ryker samtidigt, som det ju skulle vara om moderbolaget går i konkurs. Men ju högre risker man har i det hela, desto större krav måste man ställa på att ekonomierna i bolagen hålls isär. Om du exempelvis låter bolag 2 vara dotter till bolag 1, och 2 har en massa fordringar på 1, så kan man ju räkna med att en konkursförvaltare kommer att försöka driva in dom ifall bolag 2 går i konkurs. Och då riskerar kanske bolag 1 också att gå i putten, trots att själva ägandet i sig egentligen ska vara riskfritt. Men dom andra ekonomiska kopplingarna bli en risk istället. ( en aktieägare riskerar ju inte mer än den satt in. I annat fall vore hela iden med aktiebolag döfödd ) Och problemet är att det ofta har en förmåga att bli en massa kopplingar mellan bolagen.. Och den möjligheten finns ju iofs även om du äger båda personligen.
6
Tack igen, tror jag förstår vad du menar. Lutar mot att jag låter det nya bolaget vara bli dotterbolag!

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.