Bokföra köp av annat bolag

18
Har en fundering kring hur man ska bokföra köp av ett annat aktiebolag.

Tanken är att jag har ett investmentbolag och ska köpa upp ett mindre aktiebolags. (nuvarande ägare vill sälja).

Köpesumman ligger vid 1 miljon, men bolagets egna aktiekapital är 100.000.


Hur ska jag redovisa i mitt investbolag?
Det rör sig om finansiella tillgångar, men ska det redovisas med köpesumman eller det verkliga värdet på aktierna?
Då det är ju aktierna i bolaget jag köper.
18
Ingen som vet?
18
Har jag formulerat frågan fel eller är jag bara blind och redan har svaret? Men just nu får jag ingen ordning och reda på hur jag ev. skulle uppta ett förvärv i bokföringen. Dvs. förvärv av aktier, en finansiell tillgång, inköps värdet eller det verkliga värdet?
1396
187
Du bokför dom till inköpspriset, dvs det du betalar för dom. Sen får du hålla reda på om det är näringsbetingade andelar, eller kapitalplaceringar. Aktier i onoterade bolag är alltid näringsbetingade andelar, liksom om du köper mer än 10% i ett noterat bolag. Vinst eller förlust på näringsbetingade andelar är skattefri för ditt bolag. Dvs du behöver inte skatta på vinsten om du säljer aktierna igen, men du får å andra sidan heller inte dra av en förlust.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.