Bokföra ev inventarier

54
Om man köper in byggmaterial, fönster etc för att göra i ordning

en lokal för att använda som lager eller butik och slutsumman för inköpen

hamnar på ca 17 000:- ska man då bokföra det som 5410 Förbr.inventarier eller 1200 Inventareier.

Det är ju alltså massa småposter som tillsammans blir ca 17 000:-Hoppas någon kan hjälpa mig!!
206
Du har ett konto som heter 5070 reparationer hyrd lokal där fönster och kanske vissa byggmaterial skulle passa, tillsammans med vissa saker som hamnar på 5460 förbrukningamaterial. [br] [br]5410 kan användas till ex lagerhyllor, som företaget tar med sig när/om det skulle flytta, men inte till sådant som kommer att vara kvar.
Skatteverket Tel: 0771-567 567

www.kontrollerabokforing.se
589
1
Jag är tveksam till att kostnadsföra det här, men behöver mer information. [br] [br]Som jag ser det utifrån den information du ger borde merparten (men antagligen inte hela summan) bokföras som materiell anläggningstillgång (ombyggnad hyrd lokal) och skrivas av på (antagligen) 10 år.
206
från skatteverket [br][quote]Svar på vanliga frågor - [br]Nystartade företag [br] [br]fråga:Jag behöver en lokal för min nystartade verksamhet där jag kan ha kontor och verkstad. Antingen har jag det hemma eller hyr en lokal. Vilka avdragsregler gäller? [br] [br]Svar:Hyr du en lokal för din verksamhet får du avdrag för hyreskostnaden. Om du reparerar är kostnaden i regel avdragsgill på en gång även om reparationen medför viss förbättring av lokalen.[/quote]
Skatteverket Tel: 0771-567 567

www.kontrollerabokforing.se
589
1
Ja, det där är skattereglerna. Men det här tillhör det frikopplade området. [br] [br]Det är INTE god redovisningssed att bokföra värdehöjande åtgärder som kostnad. Att man kan dra av dem som kostnad direkt i deklarationen är en annan sak (då pratar vi ju om det "utökade reparationsbegreppet"). [br] [br]Alltså: Vi behöver veta mer om vad utgifterna gäller.
54
Jo alltså. Till att börja med så är lokelen inte hyrd utan hon har butiken i sin källare. (spelar kanske ingen roll) [br]Fakturorna avser allt från byggmaterial, silikon, skruv, spik, och en massa annat smått, men tillsammans blir det ca 17 000:-. [br]Jag borde kanske kontera detta på 5070. [br] [br]Tack för svaren!
589
1
Jag skulle ha bokfört merparten (men återigen, det kan vara svåra gränsdragningsfrågor här) som "Ombyggnad förhyrd lokal", alltså på ett tillgångskonto och skriva av enligt plan. [br] [br]Men OK, OM du driver företaget som enskild firma kan du möjligen kostnadsföra allt på en gång. Driver du det som AB är det antagligen (men som sagt...) fel att kostnadsföra allt på en gång, även om du skattemässigt får igenom ett sånt avdrag.

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.