Hur ofta får man ta ut utdelning?

74
Jag läste nånstans att man får ta ut utdelning en gång per år.
När jag försökt bekräfta att en sån regel finns hittar jag bara formuleringen att utdelning "normalt" delas ut en gång per år. Och då får man ju intrycket av att det är rätt valfritt. Utdelningen ska bestämmas av bolagsstämma, har jag förstått. Vi är två ägare. Räcker det med att vi ses och bestämmer det här och sen ger oss själva utdelning, eller måste vi upprätta protokoll och ha oss?
1324
2
Vet faktiskt inte hur ofta man kan ta ut. Men det brukar praktiskt bara bli en gång per år. Varför. Jo man vill ju oftast ta ut pengarna så fort man kan. Och för att få utdelning 2012 så måste först företaget haft ett bokslut som visats att företaget har vinst (2011) som kan delas ut. Och denna vinst skall sedan beskattas med bolagsskatt. Det som sedan finns kvar kan man då ta ut om man inte går över gränserna på huvud eller alternativregeln. Dessutom skall den föreslagna utdelningen tas med i bokslutet. Dessutom skall det ju finnas styrelsebeslut på uttaget och som alla styrelsemöten så skall det protokollföras och skickas till Bolagsverket. Därför har jag inte sett att man beslutat om utdelning på andra tillfällen än just årsmötet där allt så att säga blir en liten extra punkt på det som sker. Hans
74
Tack för svar! Då förstår jag tvetydigheten i att det inte finns en regel om 1 gång per år, men att det ändå brukar bli så. Men om man beslutar om utdelning en gång per år, i bokslutet, så kanske man ändå rent fysiskt kan betala ut denna uppdelat under året? Jag menar, vi gjorde en redig vinst förra året, men alla pengar finns inte här och nu likvida, de kanske inte är betalade, kanske inte växlade, eller så kanske en del sattes undan till annat i januari och att en del av självaste utdelningsbetalningen då kanske kunde skjutas upp tills någon stor betalning kommit in i mars ... allt inom ramen för den av stämman beslutade utdelningen? Det funkar förstås inte i ett stort bolag med passiva aktieägare, men vi två kommer ju knappast polisanmäla oss själva för att en del av utdelningen kommer lite senare ;)
589
1
Man kan besluta om utdelning flera gånger under ett år (på extra bolagsstämma/stämmor), men det är bara fastställda vinstmedel som får delas ut (dvs vinstmedel som fanns på senast fastställd/underskriven årsredovisning) och man måste ta hänsyn till om bolaget eventuellt har gått dåligt sedan senast fastställda årsredovisning lämnades. En beslutad utdelning måste inte betalas ut. Om den inte betalas ut bokas den summan bort från fritt eget kapital (debet) och läggs istället som skuld till delägare. Sedan kan ni ta ut den därifrån när ni vill (i år, nästa år, eller när ni vill/företaget har möjlighet). Dock beskattas du för utdelningen det år den beslutas, oavsett utbetalningstidpunkt (eftersom den är tillgänglig för uttag).

Du måste vara inloggad för att kunna skriva i forumet. för att registrera dig som medlem.